Po rozkvitnutí prvých kvietkov na repke naleteli do porastov krytonosy šešuľové. Ako bude pokračovať teplé a slnečné počasie bez zrážok, priletí aj byľomor kelový. Ošetrenie proti týmto škodcom treba spojiť proti ošetreniu proti chorobám repky.

Krytonos šešuľový

Je najmenší z krytonosov na repke. Imágo má veľkosť 2,5 až 3 mm, larva je o niečo väčšia 3 až 4,5 mm. Prezimujú chrobáky a na porastoch sa objavujú na začiatku kvitnutia repky. Prelet na repku podporuje teplé počasie v období kvitnutia repky. Samičky po krátkom úživnom žere kladú po jednom vajíčku do mladých šešúľ. Na tento účel vyhrýzajú do šešúľ otvory, ktoré neskôr zacelia. Larvy sa liahnu asi po týždni. Jedna larva zničí asi štvrtinu semien v šešuli. Po mesiaci šešule opúšťajú pôdu, kde sa zakuklia a nové chrobáky sa vyliahnu v auguste. Má jednu generáciu do roka.

Krytonosy majú množstvo prirodzených nepriateľov, ktorých treba chrániť cieleným používaním insekticídov. Účinná metóda je využitie lákacích rastlín na okrajoch porastov, ktoré skôr rozkvitnú, krytonosy do nich naletia a týmto spôsobom sú uchránené parazitoidy, ktoré potom letia do samotného porastu a napádajú zostatok krytonosov.

Insekticídy je možné aplikovať od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia. Ošetrenie je spoločné aj pre byľomora kelového.

Prah škodlivosti je rôzny: do začiatku kvitnutia 1 chrobák na rastlinu, od začiatku kvitnutia pri nízkom výskyte byľomora tiež 1 chrobák na rastlinu a pri silnom výskyte byľomora 1 chrobák na 2 rastliny. Pozoruje sa 4×25 súkvetí vyklepávaním chrobákov na dlaň, v suchom poraste, pri teplote nad 15ºC a bezvetrí.

Z insekticídov sú autorizované prípravky na báze acetamipridu Mospilan 20 SP, Apis 200 SE, Aceptir 200 SE, Yoroi, Gazelle,  deltamethrinu Decis EW 50, Delta EW 50, Decis Protech, Decis Forte, Poleci, Desha 2,5 EC, Decision, Scatto, Dinastia Forte, kombinácie deltamethrin+thiacloprid Proteus 110 OD, čistý etofenprox Trebon 30 EC, gamma-cyhalothrin Nexide, Rapid, lambda-cyhalothrin Gunner, Lambada, Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 SC, Markate 50, Sparviero, thiacloprid Bariard, Biscaya 240 OD, Ecail Ultra, zeta-cypermethrin Fury 10 EW a beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC, Pyrinex Supreme, cypermethrin Sweep, Cyperkill Max, Rafan Max, Cythrin Max, Supersect Max.

Byľomor kelový 

Imága sú malé komáriky veľkosti 1,2-1,5 mm. Larvy sú drobné, belavé a bezhlavé. Byľomor prezimuje v štádiu kukly tesne pod povrchom pôdy, časť kukiel zostáva v pôde až 5 rokov. Ohrozené sú porasty v blízkosti do 500 m od minuloročného pestovania repky. Výskyt podporuje horúce a suché počasie bez vetra. Denné teploty pod 15ºC výrazne obmedzujú škodlivosť, naopak výskyt podporuje horúce a suché počasie bez vetra. Dlhšie obdobie tropických horúčav a sucha poškodenie veľmi zvyšuje. Larvy sa liahnu pri teplote pôdy 15-20ºC. Prvé dospelce vylietajú v máji v ranných a dopoludňajších hodinách. Žijú len 1 až 3 dni pričom neprijímajú potravu. Škodca má 1 – 6 generácií do roka.

Samičky kladú niekoľko desiatok vajíčok do šešúľ všetkých veľkostí, uprednostňujú veľkosť do 3 cm. Do jednej šešule môže klásť aj niekoľko samičiek a počet vyliahnutých lariev v jednej šešuli môže narásť až do stovky. Larvy sa živia vyciciavaním vnútorných stien šešúľ a semien, čím spôsobujú usychanie a pukanie šešúľ. Vyvinuté larvy padajú na zem, zakuklia sa a imága druhej generácie dokážu poškodiť šešule v júni.

Byľomor je slabý letec, preto je účinná priestorová izolácia. Dá sa zameniť s parazitickým hmyzom, ktorý má zašpicatený zadoček, trhavé pohyby a pri kladení vysúva kladielko za telo, byľomor pod telo. Paraziti dokážu zničiť až 70 % lariev byľomora. Veľký význam má obrábanie pôdy najmenej do hĺbky 10 cm, pri ktorom sa kukly zaorú.

Insekticídy je možné aplikovať od začiatku kvitnutia do konca kvitnutia repky, treba sa zamerať na okraje porastov. Najsilnejší nálet je okolo poludnia, ale vtedy sú práve na porastoch aj včely, takže ošetrenie v tom čase nepripadá v úvahu. Aj keď sú všetky prípravky proti byľomorovi klasifikované ako Vč3 (prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie), priamy zásah včiel spôsobuje poškodenie a straty včelstiev.

Prah škodlivosti nastáva ak je 1 samička na 4 súkvetia. Sleduje sa 4×25 súkvetí. Samičky lietajú v okolí kvetov, samčekovia pri zemi. Vhodná je aj metódy šmýkania entomologickým šmýkadlom (sieťkou), vtedy je prah škodlivosti 2 byľomory na 10 šmykov.

Z insekticídov sú autorizované na ničenie byľomora kelového všetky hore uvedené účinné látky a prípravky.

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodínje možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Čerň repková

Už sme si zvykli, že v daždivom počasí počas dozrievania repky, šešule očernejú, vytvoria sa na nich charakteristické kruhovité škvrny so stiedavo svetlou a tmavou farbou kruhov, v strede hnedé. Napadnuté časti šešúľ usychajú, praskajú a vypadávajú nezrelé scvrknuté semená.  Infekciu spôsobuje huba čerň repková (Alternaria brassicae), niekedy nesprávne označovaná aj alternáriová škvrnitosť, hniloba alebo alternária kapustová. Napáda kapustovité rastliny a na ich zvyškoch prezimuje, prípadne infikuje osivo. Konidiá tejto huby sú roznášané na veľké vzdialenosti vetrom a napádajú najmä poškodené pletivá. Preto je aj pri tejto chorobe dôležitá prevencia zaorávaním pozberových zvyškov rastlín, zabezpečenie zdravých, pevných pletív rastlín, morenie osiva a v nevyhnutnom prípade ošetrenie fungicídmi počas kvitnutia. Účinné sú prípravky na báze strobilurínov a ich kombinácií Tazer 250 ECMirador Forte, Mirador Xtra, Azbany, Chamany, Azaka, Sinstar, Acanto, Acanto Plus,  Pictor,  boscalidu a azolov Efilor, fluopyramu Propulse, chlorothalonilu+tetraconazole Eminent Star a azolov Caramba, Tilmor, Corinth, Prosaro 250 EC, Traper, Erasmus, Darcos, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Abilis Ultra, Albukol, Orius 25 EW, Tebucur, Tebucur 250 EW, Tubosan, Riza, Riza 200 EC, Sparta,  Tebusha 25% EW, Agrozol, MV-Tebucol, Tebucosh 25% EW, Plus 250 EW, Acalux 250 EW, Score, Mavita 250 EC,  Serenade Aso, tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC.

                                                                          Ing. Alena Škuciová

                                                                          ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

                                                                        foto LM