Repka rozkvitla veľmi rýchlo, nestihol jej škodiť blyskáčik. Prepŕchanie a ochladenie spomalilo kvitnutie a podporili možnosť infekcie hubovými chorobami repky.

Zrážky tvoria podmienky pre klíčenie sklerócií bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) na povrchu pôdy, kde zostali z predchádzajúcich rokov po zbere repky alebo slnečnice. Naše pôdy sú zamorené skleróciami bielej hniloby. Tieto začínajú klíčiť až po navlhčení a infikujú rastliny repky dvomi spôsobmi: Ak prerastajú priamo vo forme mycélia z pôdy, sú príznaky na koreňoch a báze stonky. Tento druh infekcie býva zriedkavý. Bežne dochádza k infekcii askospórami, ktoré vyrastajú tiež na skleróciach na pôde a vietor ich roznáša na korunné lupienky repky počas kvitnutia. Infikované lupienky sa pri opade môžu prichytiť v pazuchách listov, kde sa drží voda, tvorí sa mycélium a infekcia je dokončená. Pri druhom spôsobe infekcie vidíme napadnutie v hornej časti stonky a na bočných vetvách, prípadne aj na šešuliach. Tvoria sa svetlé mokvavé škvrny so sivým stredom. Napadnuté rastliny sú v zelenom poraste jasne viditeľné žltou až hnedou farbou a predčasným usychaním. V mieste napadnutia je stonka dutá, mycélium v nej sa zhlukuje a tvrdne do sklerócií. Skleróciá sa môžu tvoriť vo vnútri rastliny, ale ja vonku na stonkách, vetvách a šešuliach. Teplo a striedavá vlhkosť podporujú infekciu, dážď alebo sucho obmedzujú aktivitu askospór.

Preventívnou ochranou proti bielej hnilobe je najmä osivo bez prímesí sklerócií, osevný postup s odstupom štyri a viac rokov od pestovania hostiteľov bielej hniloby. Vhodné je aj ošetrovanie pozemkov biologickými prípravkami v dostatočnom časovom predstihu pred sejbou repky. Tento rok určite nevznikla infekcia na začiatku kvitnutia repky a nemala možnosť prerásť do spodných poschodí repky. Bolo sucho. Určite však niekoľko sklerócií vyklíčilo a vytvorilo askospóry. Vietor sa postaral o ich šírenie. Prah škodlivosti bielej hniloby je 15-20 % napadnutých rastlín. Tam, kde hrozí prekročenie prahu škodlivosti, je namieste postrek fungicídmi, obyčajne v kombinácii s ošetrovaním proti šešuľovým škodcom. Ošetrovať je možné až do konca kvitnutia. Autorizované sú prípravky na báze strobilurínu picoxystrobinu Acanto, picoxystrobin+cyproconazole Acanto Plus  alebo azoxystrobínu Tazer 250 SC alebo azoxystrobinu+isopyrazam Symetra, azoxystrobin+tebuconazole Custodia čistého boscalidu Cantus, boscalid+dimoxystrobin Pictor alebo boscalid+metconazole Efilor, ktorý tvorí tzv. „boscalidový štít“. Boscalid patrí do skupiny anilidov, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín. Boscalid zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Inhibíciou SDH ovplyvňuje boscalid tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Ďalšie účinné látky proti bielej hnilobe sú fluopyram Propulse (aj do horčice). Podobne ako boscalid aj fluopyram je podľa účinku zaradený medzi zástupcov SDH inhibítorov. Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do skupiny pyridinyl-ethyl-benzamidov. Translaminárne je rozvádzaný do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Ďalej sú autorizované kombinácie chlorothalonilu+tetraconazole Eminent Star a len proti bielej hnilobe je určená kombinácia iprodione+thiophanat-methyl Paroli. Dobre účinkuje proti bielej hnilobe aj iným chorobám repky aj čistý metconazole Caramba. Čistý tebuconazole je v prípravkoch Erasmus, Erasmus Plus, Darcos, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Abilis Ultra, Albukol, Orius 25 EW, Tebucur, Tebucur 250 EW, Tubosan, Riza 200 EC, Sparta, Tebusha 25% EW, Agrozol, MV-Tebucol, Tebucosh 25% EW, Starpro 430 SC, Bounty 430 SC nový Plus 250 EW, Acalux 250 EW,  Buzz Ultra DFSpekfree 430 SC a na dopredaj Albukol, osvedčená kombinácia prothioconazole+tebuconazole Tilmor, Corinth (aj do horčice) max. 2x za sezónu, Prosaro 250 EC, Traper. Povolená je aj kombinácia azoxystrobinu+ tebuconazole Mirador Forte a Mirador Xtra, z novších prípravkov tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC. Novú autorizáciu má čistý azoxystrobin v prípravkoch Azbany, Chamane, Sinstar a Azaka. Azoxystrobín je širokospektrálny fungicídny prípravok zo skupiny strobilurínov (QoI). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Má systémové, translaminárne a ochranné vlastnosti. Vždy by sa mal použiť v kombinácii s fungicídnymi prípravkami s iným mechanizmom účinku. Prípravok by sa mal aplikovať preventívne alebo na začiatku infekcie.

Povolené sú samozrejme aj všetky paralelné prípravky k uvedeným prípravkom.

Prípravok Polyversum s obsahom oospór parazitickej huby Pythium oligandrum Drechsler môžeme považovať za bezpečný biologický preparát. Môžete ho aplikovať postrekom 2x za vegetáciu, prvý postrek hneď na začiatku kvitnutia. K biologickým prípravkom pribudol Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom.

Proti bielej hnilobe je autorizovaný aj prípravok s účinnou látkou trinexapac v prípravku Moddus, ktorý používame najmä ako morforegulačný prípravok a stimulátor zakoreňovania.

Množstvo uvedených účinných látok potláča aj pleseň sivú (Botrytis cinerea). Táto polyfágna huba sa vyskytuje u nás tiež bežne v pôde vo forme sklerócií. Napáda veľké množstvo kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Prežíva na zvyškoch rastlín alebo vo forme sklerócií. Jej vývoj a šírenie je podobné ako pri bielej plesni. Vznik infekcie podporuje zaburinenie porastov, dlhodobé ovlhčenie listov , nevyrovnané hnojenie, prehnojenie dusíkom, husté porasty a huba napáda pletivá poškodené mrazom alebo živočíšnymi škodcami. Pomenovanie dostala o sivého povlaku, ktorým pokrýva napadnuté stonky a šešule. Choré rastliny predčasne žltnú, vädnú a usychajú. Pre správne určenie tohto patogéna je nutná mikroskopická determinácia. Prenáša sa aj osivom, preto treba osivo moriť. Preventívne pôsobí zaoranie pozberových zvyškov, správny osevný postup, odburinenie porastov a pri výskyte použitie fungicídov už vo fáze predlžovacieho rastu alebo tak ako tento rok až vo fáze kvitnutia. Prah škodlivosti pri tejto chorobe nie je určený. Účinkujú proti nej strobiluríny a ich kombinácie Tazer 250 EC, Pictor, Mirador Xtra, Mirador Forte, Azbany, Acanto, Cantus,  fluopyram Propulse, azoly a ich kombinácie Eminent Star, Tilmor, Corinth, Prosaro 250 EC, Traper, Erasmus, Darcos,  Albukol, Orius 25 EW,  tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato, alebo klasický čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC. Autorizovaný je aj nový biologický prípravok Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis a klasický Polyversum s obsahom oospór parazitickej huby Pythium oligandrum Drechsler.

 

                                              Ing. Alena Škuciová,

                                           ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

                                         foto LM