Krytonosy a fóma na repke

 

V tomto roku sa objavili krytonosy na ozimnej repke o 3 týždne skôr ako vlani. Výskyt je rôzny od prvých náletov až po kritické číslo a záleží aj od lokality a tým od dosiahnutej dennej teploty. Zatiaľ bol zachytený len krytonos štvorzubý. S ošetrením treba počkať na nálet krytonosa repkového aj na ustálenie teplôt nad 12°C.

Krytonos štvorzubý (Ceutorhynchus quadridens) je menší ako repkový, 2,5 – 3,5 mm, na krovkách pri štítku má bielu škvrnu. Larvy dorastajú do 4 – 5 mm. Hoci sa uvádza, že na porasty nalietava neskôr ako krytonos repkový, pri teplotách 12 – 14°C, tento rok naletel ako prvý. Jeho škodlivosť je menšia, samičky kladú vajíčka do listových stopiek alebo okolia žiliek listov. Larvy sa živia v stred­nej žilke listu, listovej stopke a neskôr v byliach. Rastliny sú oslabené.

Krytonos repkový (Ceutorhynchus napi) nalieta do porastov pri teplotách 10-12°C, zatiaľ sa neobjavil. Kritické číslo 1 ks na 40 rastlín je pre krytonosa repkového, pre krytonosa štvorzubého je kritické číslo 4-6 chrobákov za 3 dni v Mőrickeho miske alebo 2 chrobáky priemerne za 3 dni na jeden lepový pás. Chrobáky po prelete do porastov repky ešte asi dva týždne žerú a pária sa, potom začnú samičky klásť vajíčka. Na ošetrovanie teda zostáva pomerne dlhé obdobie, netreba sa unáhliť, radšej vyčkať na dosiahnutie kritického čísla. Pripomínam, že krytonos repkový nalieta do porastov ako prvý a je väčší, imága dosahujú veľkosť 3-4 mm. Po naletení na porast, počas úživného žeru, vyžierajú imága do listov a stoniek malé otvo­ry a následne kladú samičky vajíčka do hornej časti stoniek. Vyliahnuté larvy vyžierajú stržeň stonky smerom dolu. Vyvinuté larvy veľkosti 6-8 mm, opúšťajú stonku nad zemou a kuklia sa v pôde. Oslabené stonky sa lámu.

Krytonos šešuľový

Mőrickeho misku prikryte sieťou, aby nezahynul užitočný hmyz, najmä čmeliaky

Autorizovaných prípravkov, ktoré pôsobia zároveň proti obidvom druhom krytonosov je dostatočne veľa. Na zabránenie vzniku rezistencie pyretroidy neaplikujte viac ako 2x za sebou počas sezóny ! Pyretroidy sú etofenprox Trebon 30 EC (max.1x za vegetáciu), beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC (3x), deltamethrin Decis Forte (3x), Decis EW 50 (2x) alebo Delta EW  50, Decis Protech (2x), Delcaps 050 CS Deltop 050 CS (1x len krytonos štvorzubý, Sparviero (1x), Poleci, Decision alebo Desha 2,5 EC. V polovici januára 2019 bol autorizovaný ďalší deltamethrin v prípravku Dinastia Forte (3x) a v roku 2018 cypermethrin Sweep (2x), Cyperkill Max (2x), Rafan Max (2x), Cythrin Max (2x) a Supersect Max (2x). Ďalšie pyretoidy sú lambda-cyhalothrin Karate Zeon 5 CS alebo Kaiso Sorbie (1x), Sparviero (2x len krytonos štvorzubý), zeta-cypermethrin Fury 10 EW (1-2x) a gamma-cyhalothrin Nexide (2x) alebo Rapid (2x), alpha-cypermethrin Vaztak 10 EC, Eribea (semenné porasty max. 2x, len do BBCH 57) a Vaztak Active.  Pyretroidy sú kontaktné prípravky a aj keď sú zaradené ako Vč3 – prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní dávky a koncentrácie, platí zásada: Aplikujte v mimoletovom čase včiel, najlepšie neskoro večer !

Prípravky s kombinovaným účinkom pyretroidu a organofosfátu, prípadne pyretroidu a neonikotinoidu sú cypermethrin+chlorpyrifos Nurelle D (1-2 aplikácie), cypermethrin+chlorpyrifos-metyl Nurelle (1x), deltamethrin+thiacloprid Proteus 110 OD (2x), beta-cyfluthrin+chlorpyrifos Pyrinex Supreme (1x), Prípravky obsahujú dve účinné látky s rôznym mechanizmom účinku. Takáto kombinácia oddiaľuje vznik rezistencie škodcov. Pre včely sú zaradené ako Vč1 – jedovaté a ich použitie na kvitnúce porasty, aj keď tam kvitnú len buriny navštevované včelami, je zakázané aj v prípade, že včely nelietajú ! Rovnako používajte aj čisté organofosfáty chlorpyrifos Dursban Delta (2x) alebo Insodex 480 EC (1x) a tento rok ešte Pyrifos 480 EC (1x). Posledné dva sú povolené len proti krytonosovi repkovému. Účinná látka chlorpyrifos  patrí medzi organofosfáty. Chlorpyrifos pôsobí prostredníctvom inhibície acetylcholínesterázy (AchE), čo vedie k narušeniu prenosov impulzov v nervovom systéme, a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Je nesystematický organofosfátový insekticíd a účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme.

Medzi bioracionálne prípravky na báze neonikotinoidov thiacloprid Bariard (3x) alebo Biscaya 240 OD (2x), Calypso 480 SC (2x), Ecail Ultra (2x), acetamiprid Mospilan 20 SP (1x) pribudli v minulom roku prípravky tiež na báze acetamipridu Ioroi (1x) a Gazelle (1x). Acetamiprid je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Fómová hniloba repky 

Už na jeseň napáda repku fómová hniloba Leptosphaeria maculans (anamorfa – Phoma lingam), hubové ochorenie typické pre kapustovité rastliny. Prejavuje sa nepravidelnými bledými škvrnami posiatymi čiernymi bodkami pykníd, na listoch aj stonkách repky. Na stonkách sú škvrny ohraničené čiernym pletivom, čo spôsobuje praskanie stoniek najčastejšie tesne nad povrchom pôdy. Cez praskliny sa dostávajú do stonky ďalšie patogény a stonka hnije. Následkom hniloby stonky môže odumrieť celá rastlina. Fómová hniloba má za následok horšie prezimovanie repky, vyskytuje sa v ohniskách. Choroba však poškodzuje rastliny počas celej vegetácie a napáda aj listy a pri neskorej infekcii aj šešule a samotné semená repky. Šírenie podporuje vysoká vzdušná vlhkosť, kedy dochádza k druhotným infekciám z napadnutých rastlín na zdravé. Patogén prežíva na napadnutých pozberových zvyškoch, preto je na prvom mieste preventívna ochrana: zaorávanie pozberových zvyškov a pestovanie repky na tom istom pozemku až po štyroch rokoch. Aj prehnojenie dusíkom prispieva k ľahšiemu napadnutiu rastlín patogénom. Dôležitá je celkove dobrá kondícia porastov. Samotnú fómovú hnilobu potláčajú autorizované prípravky s účinnou látkou tebuconazole Bounty 430 SC, Erasmus Plus, Darcos, Albukol, Orius 25 EW, Tebucur 250 EC, Tubosan, Mystic, Bucon PI, Buzz Ultra DF, Spekfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tebucur, Tebucur 250 EW,  Tebusha 25% EW, MV-Tebucol, Agrozol alebo Tebucosh 25% EW (max.2x),  boscalid+dimoxystrobin Pictor (max.2x), boscalid+metconazole Efilor, fluopyram Propulse, metconazole Caramba,  prothioconazole+tebuconazole Tilmor, Corinth (max.2x), Prosaro 250 EC alebo Traper   difenoconazole+paclobutrazol Toprex, difenoconazole+tebuconazole Magnello, difenoconazole Score alebo Mavita 250 EC, thiphanate+methyl Yamato alebo Topsin 500 SC a azoxystrobin+tebuconazole Mirador Forte (1x). Šetrný k životnému prostrediu je prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum povolený 2x za vegetáciu a prípravok na báze Bacillus subtilis pod obchodným názvom Serenade Aso. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie 6x.

 

V Topoľčanoch, 27.2.2019                                        Ing. Alena Škuciová

                                                                               ÚKSÚP-OKOR Topoľčany