Morenie jarného jačmeňa

Morením osiva zabezpečujeme predchádzanie chorobám prenosným osivom a zároveň zníženie počtu ošetrení na list. Jačmeň jarný moríme proti najvýznamnejším chorobám prenosným osivom. Spúšťačom indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám je biologický prípravok na suché morenie s obsahom oospór húb Pythium oligandrum Drechsler pod obchodným názvom POLYVERSUM. Aplikuje sa tiež na list.

Mikroskopická huba Pythium oligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a ďalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. POLYVERSUM nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. POLYVERSUM je biologický prípravok a jeho účinnosť  je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku  následne po biologickom prípravku POLYVERSUM  je možné  aplikovať bežný fungicíd.

Choroby jačmeňa jarného

Hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres anamorfa: Drechslera teres, syn. Helmintosporium teres) Napáda ozimný aj jarný jačmeň. Prezimuje hlavne v osive, na ozimnom jačmeni alebo výdrve. Na rastlinných zvyškoch má krátku životnosť. Primárna infekcia vzniká vždy z osiva.  Mycélium zo zrna prerastá do klíčiacej rastlinky, ak zasiahne rastový vrchol, môže jačmeň odumrieť. Na rastlinách, ktoré ďalej vegetujú,  prerastá do listov a tvorí svetlohnedé pásiky na hornej strane listov. Pásiky postupne tmavnú, šíria sa pozdĺžne aj priečne a tvoria sieťovú štruktúru. Tento typ hnedej škvrnitosti je označovaný ako sieťový typ (net typ). Ak huba tvorí iba oválne hnedé škvrny v strede tmavé, so svetlým lemovaním bez sieťovania, je označovaná za škvrnitý typ (spot typ). Pletivo v strede oboch typov škvŕn nekrotizuje. Pri silnej infekcii a rozsiahlom poškodení list usychá. Sekundárnu infekciu spôsobujú spóry, ktoré sa vyvinuli na napadnutých listoch a po prenesení dažďom a vetrom na zdravé listy klíčia a poškodzujú ďalšie listy. Výsledkom je zníženie hmotnosti zŕn a redukcia úrody. Prvá vlna epidémie kulminuje vo fáze odnožovania, druhá v období steblovania až klasenia. Choroba sa vyskytuje v chladnejších a vlhších polohách. Optimálna teplota je 20°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu nad 95%. Epidémia môže vzniknúť v priebehu 5-7 dní.

Moridlá s účinnosťou proti primárnej infekcii hnedej škvrnitosti na jarnom jačmeni sú s účinnými látkami  prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS . Prothioconazole je účinná látka, patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená medzi zástupcov inhibítorov demethylácie ergosterolov (skupina DMI). Tebuconazole  je účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach.

Účinné látky carboxin+thiram v moridle VITAVAX ROYAL. Carboxin je jednobodovo pôsobiaca účinná látka so   systémovým, eradikatívnym a preventívnym účinkom. Patrí do skupiny SDHI fungicídov. Carboxin narušuje dýchanie húb inhibíciou enzýmu sukcinát-dehydrogenázy, čo negatívne ovplyvňuje klíčenie spor, rast mycélia a sporuláciu. Účinná látka thiram je viacbodovo pôsobiaci kontaktný fungicíd zo skupiny dithiokarbamátov. Anióny dithiokarbamátov ovplyvňujú účinok niektorých enzýmov, ktoré obsahujú kovy alebo SH skupiny. Reaguje s niektorými zlúčeninami rastlín, čo negatívne ovplyvňuje metabolizmus húb.

CELEST TRIO FORMULA M je fungicídne moridlo obsahujúce tri účinné látky: fludioxonil+difenoconazole+tebuconazole. Účinkuje proti hospodársky významným škodlivým organizmom. Fludioxonil zo skupiny fenylpyrolov je účinná látka odvodená z pyrolnitrinu, prírodnej antimykotickej látky produkovanej pôdnymi baktériami rodu Pseudomonas spp. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je  prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Difenoconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová fungicídna účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v demetylácii C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Je prijímaná osivom a následne translokovaná do klíčiacich vzchádzajúcich rastlín. Tebuconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová fungicídna účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolu. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je prijímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akropetálne.

SYSTIVA je kvapalné moridlo pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek

adhezívnych látok. Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

RAXIL STAR je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky fluopyram+prothioconazole+tebuconazole. Fluopyram je traslaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia hubových chorôb. Spôsobom účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov respirácie (komplex II – SDH inhibitor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etylbenzamidov. Protioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Zaraďuje sa do chemickej skupiny účinných látok triazolintionov. Spôsobom účinku patrí medzi inhibítory demetylácie ergosterolov.(DMI), t. zn. inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24metylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hube záverečné produkty biosyntézy sterolov, ktoré sú potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. RAXIL STAR sa vyznačuje systémovým účinkom proti pôvodcom chorôb na povrchu a vo vnútri obilky. Má široké spektrum fungicídnej účinnosti proti hospodársky významným chorobám.

 

Hnedá prúžkovitosť jačmeňa  (Pyrenophora graminea, anamorfa: Helmintosporium gramineum). Infikované zrno je hlavným zdrojom infekcie. Sekundárny zdroj sú konídie , ktoré sa tvoria na škvrnách napadnutých listov počas vegetácie.  Nenapádajú však ďalšie listy, ale zelené zrno, kde prečkajú medzi plevou a obilkou do ďalšej sejby. Na povrchu zrna nie sú viditeľné žiadne príznaky napadnutia. V poraste pozorujeme najskôr nenápadné svetlé prúžky na pošvách prvých listov, neskôr v čase odnožovania výrazné žlté pruhy pozdĺž žilnatiny. Tieto postupne nekrotizujú, hnednú, listy sa strapkajú až môže dôjsť k odumretiu rastliny. Podmienky rozvoja choroby sú rovnaké ako pri hnedej škvrnitosti jačmeňa.

Moridlá s účinnosťou proti prúžkovitosti jačmeňa na jarnom jačmeni obsahujú účinné látky: prothioconazole+tebuconazole+triazoxide v moridle RAXIL PRO 050 FS.  Je to kombinácia troch účinných látok so systémovým a kontaktným účinkom, ktoré inhibujú klíčenie spór a blokujú rast mycélia hubových patogénov. Systémovo pôsobiaci prothioconazole a tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu v bunkách patogénov. Ich účinnosť je výrazne podporená prítomnosťou triazoxidu. Triazoxide je kontaktná účinná látka, patriaca do skupiny benzotriazínov, ktorá sa podieľa na inhibícii klíčenia spór a blokácii rastu mycélia húb vyvolávajúcich choroby jačmeňa. Fungicídne spektrum účinnosti je proti prašnej sneti jačmennej, prúžkovitosti jačmeňa a plesni snežnej. Ďalej účinkujú prothioconazole+tebuconazole  v moridle LAMARDOR 400 FS. Difenoconazole v moridle DIVIDEND 030 FS patrí do skupiny DMI fungicídov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach patogénov. Má systémovú účinnosť. Je prijímaný osivom a následne sa pohybuje smerom do klíčiacej rastliny. Autorizované sú moridlá s účinnými látkami difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, fluxapyroxad  SYSTIVA a kombinácia účinných látok fluopyram+prothioconazole +tebuconazole  RAXIL STAR.

Rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa  (Rynchosporium secalis) prezimuje ako mycélium v listoch jačmeňa alebo v pôde na rastlinných zvyškoch. Na jar sa na infikovaných listoch tvoria konídie, ktoré spôsobujú sekundárne infekcie. Nezanedbateľný zdroj infekcie sú aj burinné trávy v okolí pozemkov. Na jar vznikajú na listoch belavé škvrny rôznych tvarov (1-2 cm) s vonkajším tmavohnedým ostrým lemovaním a viditeľnými koncentrickými kruhmi. Postupne pletivo vo vnútri škvŕn vypadáva. Najviac bývajú postihnuté spodné listy, ktoré môžu odumierať celé. Šírenie podporuje vlhké a chladnejšie počasie, optimálna teplota 15-18°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu nad 95%. K infekciám dochádza pri nízkej teplote 10-20°C a nízkej slnečnej radiácii už za 8 dní, pri nízkych teplotách až po mesiaci. Šírenie choroby obmedzí pestovanie tolerantných odrôd, striedanie plodín, dôkladné zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy. Na parcelách so silným výskytom pestovať prednostne pšenicu. Znížiť podiel jačmeňa v osevnom postupe. Osivom sa infekcia neprenáša, ale použitie moridiel proti iným škvrnitostiam na jačmeni priaznivo potláča skorý výskyt choroby na listoch. Fungicídy treba aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia.

Prašná sneť jačmenná (Ustilago nuda). Choroba je prenosná osivom, pričom napadnutie zrna nie je viditeľné, možná je determinácia laboratórnymi metódami. Mycélium huby je prerastené vo vnútri obilky. Po vysiatí infikovaného a nemoreného osiva mycélium prerastá cez steblo až do klasu. Klas a napadnuté obilky si zachovávajú svoj tvar aj v štádiu klasenia, keď sa namiesto zrna tvoria chlamydospóry. Napadnutie je viditeľné až v čase kvitnutia, keď pokožka, ktorou sú chlamydospóry obalené, praská a namiesto zŕn sa vytvorí prašný útvar z čiernych chlamydospór. Rozprášením do okolia prerastajú do kvetov zdravých rastlín, prerastú do nových zŕn a prežijú vo forme mycélia do ďalšej sejby. Clamydospóry si udržujú klíčivosť niekoľko rokov. Na ich klíčenie sú vyhovujúce teploty 0-35°C.

Vysievanie zdravého certifikovaného a moreného osiva je základnou podmienkou na obmedzenie šírenia prašnej sneti. Odporúča sa na jar skoršia sejba. Odstraňovanie snetivých klasov je neúčinné, lebo v štádiu, keď je ochorenie viditeľné, sú spóry okamžite prenášané na zdravé rastliny. Na morenie sú autorizované: prothioconazole+tebuconazole+triazoxide RAXIL PRO 050 FS, carboxin+thiram VITAVAX ROYAL prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS, difenoconazole DIVIDEND STAR 036 FS, difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, MAXIM STAR 025 FS je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné látky: fludioxonil a cyproconazole. Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom patriacia do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Fludioxonil blokuje protein-kinázu, ktorá katalyzuje fosforyláciu pri syntéze glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast predlžovacieho vlákna a mycélia pred jeho penetráciou do rastlinného pletiva. Cyproconazole je systémová triazolová účinná látka. Je prijímaná osivom a následne translokovaná smerom hore do klíčiacej rastliny. Cyproconazole patrí do skupiny SDI – “ steroid demethylation inhibitor”. Mechanizmus účinku spočíva v brzdení rastu húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Čistý tebuconazole GIZMO 60 FS a kombinácia účinných látok fluopyram+ prothioconazole+tebuconazole RAXIL STAR. RAXIL 060 FS je moridlo obsahujúce systémovo pôsobiaci tebuconazole.

V Topoľčanoch, 3.1. 2019                                        Ing. Alena Škuciová

                                                                                    ÚKSÚP – OKOR Topoľčany