Pri ochrane životného prostredia bude Združenie samosprávnych krajov – SK 8 postupovať spoločne. V pondelok sa na tom počas neformálneho rokovania dohodli siedmi predsedovia samosprávnych krajov, ktorí podpísali Zelené memorandum.

Predseda SK 8 a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič uviedol, že ak chcú jednotlivé regióny bojovať proti negatívnym vplyvom na krajinu, ktorá je poškodzovaná extrémnymi výkyvmi počasia, musia v prvom rade pristúpiť k jej revitalizácii. „Dúfam, že takzvané košické Zelené memorandum znamená a bude znamenať to, aby sme na našich krajoch a v rámci našich kompetencií pomohli zastaviť a zvrátiť proces, ktorý likviduje životné prostredie, respektíve, aby sme tie procesy naštartovali. Táto téma sa stáva celoeurópskou a je potrebné, aby sme ju nielen vnímali, ale aj zabezpečili nápravu,” dodal.

Na memorande sa predsedovia všetkých samosprávnych krajov okrem Trenčianskeho dohodli minulý rok. Iniciátorom bol Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý už na svojej pôde prijal Program obnovy krajiny. „Samosprávne kraje sa zaviazali spolupracovať na rôznych opatreniach, projektoch a iniciatívach v oblasti životného prostredia, ktoré by mali smerovať k obnoveniu poškodenej krajiny, ktorú, ako si asi každý všimol, máme. Chceme zanechať našim generáciám v oblasti životného prostredia a prírodného bohatstva viac, ako máme teraz,” povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že samosprávne kraje majú dostatočnú odbornú kapacitu na to, aby boli iniciátormi a motormi takýchto zmien. Zároveň verí, že spoločnými silami sa podarí prispieť k ozdraveniu klímy, k zvýšeniu zásob podzemnej vody a k revitalizácii krajiny.

Signatári v dokumente vyzývajú všetkých reprezentantov miest a obcí, ako aj občanov, aby spolupracovali na obnove prírodného dedičstva a krajiny. Trnka vyzval k iniciatíve aj všetkých zainteresovaných lesohospodárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ako aj tých, ktorí zasahujú do spôsobu využívania krajiny v krajoch.

TASR            foto TASR