Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla aj do výkonu rybárskeho práva slovenských rybárov. Najobľúbenejšiu rybu – kapra rybničného – si môžu uloviť až od 1. júna, a nie ako zvyčajne, na pravidelných májových rybárskych pretekoch.

Slovenský rybársky zväz (SRZ) upozornil mestské a miestne rybárske organizácie na platnosť opatrení počas núdzového stavu, ktoré fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazujú organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy.

„Možnosť organizovať hromadné podujatia je naplánovaná až vo štvrtej fáze uvoľňovania opatrení. Je potrebné vziať do úvahy, že pri uvoľňovaní opatrení, prípadne prijímaní ďalších, bude rozhodujúca aktuálna situácia. Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyzývame k zodpovednému prístupu a rešpektovaniu aktuálne platných opatrení a nariadení,“ apeluje SRZ na rybárske organizácie.

Zákon o rybárstve zakazuje loviť ryby na kaprových vodách od 15. marca do 31. mája. Výnimkou je obdobie od 1. mája do 31. mája, kedy majú užívatelia kaprových revírov možnosť usporiadať rybárske preteky. Mimoriadne opatrenia túto výnimku zrušili.

Väčšina mestských a miestnych organizácií plánovala usporiadať v máji viacero pretekov. Mestská organizácia SRZ Trenčín plánovala podľa informácií zverejnených na webovej stránke usporiadať v máji celkovo päť rybárskych pretekov. Ak sa nezmenia mimoriadne opatrenia, musia Trenčania zrušiť dvoje preteky pre deti v Nemšovej a na vodnej nádrži Svinica, preteky žien a dievčat na štrkovisku Skalka, preteky funkcionárov v Trenčianskych Tepliciach i tradičné preteky pre dospelých na vodnej nádrži Bodovka.

TASR 29.4.2020