6--Aktuálne problémy podnikania mladých farmárov na Slovenku-Jurky