Aktuálne problémy podnikania mladých farmárov na Slovensku.

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

Milan Jurky

Združenie mladých farmárov na Slovensku


Aktuálne úlohy výroby a predaja potravinárskych výrobkov v SR

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

JUDr. Jana Venhartová

PKS


Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

Ing. Peter Baco PhD  Agrárny expert


Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina a podpora cestovného ruchu v regióne.

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

Mgr. Peter Nemček

manažér KR-MAS