Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu ( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

Ing. Juraj Kerekeš

odborník z praxe v turizme

Osobnosť cestovného ruchu SR


 

Úlohy a priority SPPK: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027 ( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

Jozef Artim

ústredný riaditeľ SPPK


Realizácia Programu rozvoja vidieka SRv programovom období rokov 2014 až 2020

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

ING. JURAJ KOŽUCH, PHD.

GENERALNY RIADITEĽ PPA


Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti

vidiek duchaplný a svojrázny (architektúra)

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských dedín

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

PROF. ING. ARCH. MICHAL ŠARAFÍN, DrSC


Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti

( pre otvorenie prezentácie kliknite na obrázok)

 

Ing. Mária Behanovská

predsedníčka VIPA SK