Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovité, Elateridae. Sú to výrazný polyfágy, napádajú prakticky všetky pestované rastliny a mnohé divorastúce.   Poškodzujú podzemné časti rastlín: naklíčené osivo, korene a podzemné časti stonky, prenikajú do nich celým telom alebo len čiastkou tela. Konzumujú iba stravu v tekutej forme, preto musia rozžuvať a pomliagať väčšie množstvo potravy ako potrebujú. Z toho dôvodu sú veľmi pažravé a uprednostňujú mladé nežné časti rastlín ktoré obsahujú veľa vody a vyhýbajú sa starším častiam rastlín.

Kováčiky majú viacročný vývoj, trvá 3 – 5 rokov. Prezimujú v štádiu larvy okrem v poslednom roku vývoja keď prezimuje imágo. Oplodnené samičky kladú vajíčka do pôdy ktorá je pod hustou vegetáciou na záhradách sú to trávniky alebo plochy pod ďatelinovinami. Z abiotických faktorov najväčší vplyv na výskyt a dynamiku populácie má vlhkosť pôdy. Vajíčka nakladené do suchej pôdy rýchlo strácajú vodu a ako aj mladé larvy sušia sa a hynú. Okrem abiotických faktorov na populáciu drôtovcov značne vplývajú aj prírodný nepriatelia: rôzne druhy dravých chrobákov z čeľade bystruškovitých (Carabidae) a vtáky (vrany, bažanty). Populačnú hustotu škodcu výrazne znižujú entomopatogéne huby z rodu Metarrhizium, BeauveriaTarichium.

 

Hľuza zemiaka poškodená drôtovcami

Ochrana

Úspešná ochrana plodí proti drôtovcom je možná iba kombináciou agrotechnických, biologických a chemických opatrení. Pri čom najväčší význam majú preventívne opatrenia.

Škody od drôtovcov možno nepriamo znížiť tým, že na silne zamorených pozemkoch nepestujeme náchylné plodiny, ako sú mrkva, zemiaky, cvikla, reďkovka, rajčiak, paprika, kapusta, uhorky, melóny či kukurica. Menej drôtovce napádajú fazuľu a hrach, najmenej bývajú poškodzované cibuľa a cesnak. Na ohrozených plochách nie je vhodné po rozoraní lúk alebo po oziminách pestovať náchylné plodiny. Z agrotechnických opatrení významné sú: jesenná orba, obrábanie počas vegetácie, racionálna výživa, vápnenie kyslých pôd a ničenie pýru, ktorý je vhodnou živnou rastlinou. Naopak mierne zaburinenie znižuje škodlivosť, pretože drôtovce sa živia aj korienkami burín.

V jeseň sú drôtovce plytko v pôde a môžeme ich regulovať známou záhradkárskou metódou použitím návnad. Kúsky zemiakov, repy, mrkvy zakopeme do pôdy asi 5 cm hlboko a od seba 1 až 2 metre. Návnady treba kontrolovať po 3 – 5 dňoch a nájdené drôtovce ničiť. Toto opatrenie sa využíva na jar ale môžeme ho využiť aj v jeseň keď sú drôtovce plytko pod povrchom pôdy. Tiež proti drôtovcom v jeseň môžeme zasiahnuť aplikáciou do pôdy entomoparazitických háďatiek z rodu Steinernema, prípravok, CAPSANEM. Prípravok účinkuje aj proti iným pôdnym škodcom ako sú pandravy, larvy chrústov, larvy siatíc, tipúľ a proti medvedíkovi obyčajnému. Proti pôdnym škodcom v jeseň a na jar sa môže použiť aj prípravky na baze baktérií a entomopatogénych húb (napríklad bakteriálne hnojivo Novaferm Viva).

 

Ing. Ján Tancik, PhD.

Rastlinolekár, Ecophyta s.r.o.