NOVOFRUCT SK, s.r.o.

NOVOFRUCT SK, s.r.o. Nové Zámky je tradičná konzerváreň, ktorá je spracovateľom čerstvého ovocia, zeleniny a mäsa.
Finálnymi produktmi sú dojčenská výživa (ovocná a zeleninová), dojčenské pokrmy a nápoje, ovocné a zeleninové konzervy, rajčinový pretlak, mäsové nátierky a hotové jedlá.
Tradícia konzervárenskej výroby v Nových Zámkoch siaha až do roku 1975.

ADRESA:

Komárňanská cesta č. 13
940 43 Nové Zámky
Slovenská republika

Tel./fax: +421 35 69 24 111, 69 24,
e-mail: info@novofruct.sk
e-mail: sekretariat@novofruct.sk,
web: www.novofruct.sk