Príspevok na stravovanie môže pomôcť reštauráciám teraz a aj po odznení krízy. Uviedol to prezident Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Štefan Petrík. Mnohé reštaurácie už podľa neho upozorňujú na existenčné problémy súvisiace so zákazom otvárania ich prevádzok v dôsledku epidémie nového koronavírusu. Stravníci, ktorí bežne chodili do reštaurácií, môžu im aj dnes aspoň čiastočne pomôcť využitím donášky. Aj po skončení krízy však budú stravné lístky dôležitým faktorom obnovy reštauračného sektora, ročne prinesú tisíckam reštaurácií po celom Slovensku takmer 420 miliónov eur tržieb.

Upozornil, že reštauračný sektor bol jeden z prvých, ktorý pocítil tvrdý dosah krízy spôsobenej obmedzeniami v dôsledku ochorenia novým koronavírusom. Pomôcť ako tak prečkať krízu môžu aj zamestnanci, ktorí prechodom na prácu z domu prestali chodiť na obedy do reštaurácií. “Tým, že sme doma, máme, samozrejme, aj čas si pripraviť obed. Využitím stravného lístka, či už klasického alebo elektronického, však môžeme pomôcť reštauráciám v okolí, keďže mnohé v snahe prežiť prešli aj na rozvoz obedových ‘menučiek’,” vysvetlil Petrík.

Zdôraznil, že stravné lístky sú pre reštauračný sektor dôležitým zdrojom stravníkov a tržieb. Ročne prinesú do reštauračného sektora, ako aj maloobchodu s potravinami, viac ako 820 miliónov eur.
Poznamenal, že podľa reprezentatívneho spotrebiteľského prieskumu uskutočneného pre AMOBE z februára tohto roku používajú zamestnanci 52 % príspevku na stravovanie na kúpu obeda v reštaurácii, 48 % na nákup potravín do domácností.

“Reštaurácie teda momentálne prichádzajú o desiatky miliónov eur mesačne len z tržieb od stravníkov so stravnými lístkami. Časť z týchto peňazí im môže priniesť cielené spotrebiteľské rozhodnutie objednať si za stravný lístok dovoz obeda z obľúbenej reštaurácie,” vysvetlil Petrík.

Rovnako dôležité podľa Petríka budú stravné lístky, či už klasické alebo elektronické, pre tisícky pracovných miest v gastrosektore, aj po zvládnutí súčasnej krízy a opätovnom návrate zamestnancov k bežnému pracovnému dňu. „”Sme presvedčení, že stravné lístky výrazne pomôžu opäť naštartovať gastrosektor a vytvoriť pracovné miesta, ktoré zanikajú. Vďaka tomu, že sa dajú využiť iba na stravovanie, sú to tržby, ktoré pôjdu do reštauračného sektora,” upozornil Petrík. Zákazníci prichádzajúci vďaka stravným lístkom tvorili podľa neho totiž počas obedňajších prestávok aj pred krízou pre mnohé reštaurácie kľúčovú časť tržieb.

Doplnil, že príspevok na stravovanie umožňuje navyše viaceré inovácie, ktoré by mohli reštauráciám po odznení dnešnej krízy pomôcť rýchlejšie sa postaviť na nohy. Štát by mohol v rámci pomoci reštauráciám v období po kríze zvážiť napríklad plnú elektronizáciu tohto sociálneho benefitu. Prechod všetkých stravníkov z papierovej na digitálnu formu, aj podľa skúseností z iných krajín, zachová a zlepší využitie príspevku na stravovanie.

“Už dnes majú len členovia AMOBE viac ako 297.000 stravníkov s elektronickými stravnými lístkami z celkového počtu skoro 830.000. Bezhotovostná platba bude navyše nielen v časoch dozvukov nového koronavírusu i zo zdravotného hľadiska bezpečnejšia aj pre zamestnancov reštaurácií,” dodal Petrík.

TASR 25.3.2020