Pri Oravskej priehrade v Námestove plánujú postaviť verejne prístupnú pozorovaciu vežu s výhľadom na Vtáčí ostrov. Každoročne tu hniezdia viaceré vzácne vtáčie druhy ako kalužiak červenonohý alebo kačica chripľavka. Pozorovateľňa by priniesla možnosť spoznať život vtákov z bližšej perspektívy. Zámer potvrdil riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava Dušan Karaska.

“Pozorovaciu vežu plánuje vybudovať Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s občianskymi združeniami. Záujemcovia o vtáctvo by tak prostredníctvom pozorovacieho ďalekohľadu mohli nazrieť priamo do “domácností” hniezdiacich druhov vtákov,” uviedol Karaska.

Podľa Miroslava Demka zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko vo veci už vybavujú stavebné povolenia. K pozorovateľni by mal viesť aj náučný chodník od Námestova. “Už sme sa dohodli aj na trase, kde budú informačné panely alebo interakčné prvky,” doplnil Demko. Priblížiť chcú nielen vtáctvo, ale aj les, či napríklad ryby, žaby a celú prírodu hornej Oravy.

Šéf hornooravskej Správy CHKO zdôraznil, že na ostrove hniezdi na slovenské pomery výnimočný počet vtáčích druhov, respektíve vzácne vtáčie druhy, ktoré sa inde na Slovensku bežne nevyskytujú alebo hniezdia len v malých počtoch. “Každý rok je to od desať do 30 párov vzácnej kačice chripľavky. Na celom Slovensku sa odhaduje počet 200 párov, tu na dvojhektárovom ostrove zahniezdi 30 párov, čo je výnimočný počet. Ďalej vzácny bahniak, kalužiak červenonohý, jeden až dva páry. Na Slovensku hniezdia rádovo len desiatky párov,” priblížil.

Na ostrove podľa Karasku hniezdia aj desiatky párov kačice divej, niekoľko druhov drobných spevavcov, rôzne druhy čajok, no najmä rybár riečny. Každoročne ide o desiatky párov. Na ostrove je aj jedna z troch najvýznamnejších kolónií donedávna bežnej, no dnes v celej Európe ubúdajúcej čajky smejivej. V posledných rokoch tu podľa Karasku napočítali tisíc hniezdiacich párov. “Najväčším druhom, ktorý tu hniezdi, je väčšia príbuzná čajky smejivej, čajka bielohlavá. Je to najväčšia kolónia v strednej Európe, pokiaľ je nám známe. Hniezdi tu od 500 do takmer 700 párov, v posledných rokoch stavy stúpajú,” zhodnotil šéf CHKO Horná Orava.

TASR 2.5.2020

foto TASR