Pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenal prezident Andrej Kiska dvadsať významných osobností. Osobitne sa žiada vyzdvihnúť skutočnosť, že medzi vyznamenanými nechýbal ani zástupca poľnohospodárskej obce, významný šľachtiteľ Ing. Gyula Zalabai, PhD., ktorý si prevzal z rúk prezidenta Pribinov kríž I. triedy. Zaujímalo nás, ako sám ocenený vníma udelenie tohoto významného ocenenia:

Ako dlho sa už venujete šľachteniu rastlín?

V roku 1983 som ukončil štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre /dnes SPU v Nitre/. Odvtedy sa sústavne venujem šľachteniu obilnín v Solaroch, teraz v spoločnosti Istropol Solary, zaoberajúcej sa v súčasnosti šľachtením a šľachtiteľským výskumom hustosiatych obilnín.

Prečo ste si vybrali túto profesiu a ostali jej verný dodnes?

Záujem o genetiku a šľachtenie sa vo mne prebudil už na škole. Možnosti a tvorivý potenciál, ktoré som videl v týchto disciplínach, boli z môjho pohľadu veľmi lákavé. Logicky som si preto po skončení štúdia vybral zamestnanie, kde som sa mohol tomuto odboru naplno venovať.

Ktoré úspechy vo svojej práci si zvlášť ceníte?

Od roku 1990 postupne zaniklo na Slovensku až 80% domácich šľachtiteľských programov. Za úspech považujem už skutočnosť, že v našej spoločnosti sa šľachtenie rastlín udržalo a rozvíjalo ďalej aj po transformácii slovenského šľachtiteľského a semenárskeho sektoru a máme konkurencieschopné šľachtiteľské programy. V zmenených podmienkach sme ukončili  menej perspektívne programy ako napríklad cirok, melón, či papriku a sústredili sme sa na hustosiate obilniny. Dnes sa venujeme pšenici ozimnej, jarnej, tvrdej i špaldovej. Šľachtíme tiež jačmeň, ovos, či triticale. Naša spoločnosť je špecialistom na šľachtenie hustosiatych obilnín.. Výsledkom našej práce je vyše 50 regisrovaných odrôd obilnín na Slovensku, z toho 38 odrôd pšenice ozimnej. Zo starších by som rád menoval veľmi úspešné odrody Astellu,  Zerdu,  Alacris alebo  Axis a z novších IS  Agilis,  IS Spirellu a IS Conditor.  Za ďalší úspech považujem to, že, naše ozimné formy tvrdej pšenice prispeli k zavedeniu tohto druhu do výroby na Slovensku a taktiež vyšľachtenie prvých slovenských odrôd pšenice jarnej a pšenice tvrdej jarnej.

Čo pre Vás ocenenie, Pribinov kríž prvej triedy, znamená, ako ste to vnímali?

Bolo to milé prekvapenie, veď šľachtiteľ obilnín od roku 1983 na Slovensku ešte nebol  takto vyznamenaný. Vnímam to zároveň ako ocenenie všetkých šľachtiteľov a príležitosť obrátiť pozornosť na šľachtenie ako jedno z riešení, ovplyvňujúcich parametre poľnohospodárskej výroby v budúcnosti. Odrody s vyššou rezistenciou voči chorobám a škodcom, vyššou odolnosťou voči suchu a klimatickým zmenám i vyššou akosťou produkcie môžu podstatnou mierou prispieť i k zvyšovaniu konkurencieschopnosti rastlinnej výroby a zlepšeniu kvality života na Slovensku.

-ap-