Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a doc. Ing. Marek Živčák, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2020, čo ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku (top 0,1 % výskumníkov) vo vednej oblasti Plant and Animal Sciences. Odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie plodín sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného stavu rastlín. Ocenení vedci sú súčasťou Špičkového tímu identifikovaného Akreditačnou komisiou pri MŠ SR. Prof. M. Brestič je aj minuloročným finalistom súťaže ESET Science Award a víťazom hlasovania o cenu verejnosti 2019.

Celosvetovo bolo do prestížneho zoznamu Highly Cited Researcher 2020 zaradených viac ako 6-tisíc vedcov v 21 vedných oblastiach na základe počtu vysoko citovaných vedeckých článkov, ktoré vyprodukovali za posledných desať rokov (2009 až 2019). Metodológia, ktorá identifikuje skupinu vedcov s reálnym celosvetovým vedeckým a technologickým impaktom je založená na analýze dát realizovaných expertmi v bibliometrii na Institute for Scientific Information v rámci Clarivate Analytics, pričom sú využívané publikačné a citačné dáta Web of Science™ (WOS). Rebríček vyberá ocenených spomedzi všetkých výskumníkov zo všetkých vedných oblastí, ktorí za posledných desať rokov publikovali svoje práce v časopisoch registrovaných v databáze WOS.

Zoznam je považovaný za najprestížnejší a celosvetovo najsledovanejší vedecký rebríček založený na sledovaní citačného impaktu. Jeho význam je podčiarknutý aj tým, že počet výskumníkov zaradených do Highly Cited Researchers (HCR) je jedným z kritérií bodovaných v rebríčkoch svetových univerzít. Napríklad najprestížnejší, tzv. Shanghajský rebríček, dáva počtu HCR rovnakú váhu ako počtu nositeľov Nobelových cien ich zamestnancov (20% z celkového hodnotenia). Prítomnosť výskumníka zaradeného ako HCR tak môže posunúť univerzity s nižším rankingom v rebríčkoch aj o stovky miest vyššie. Vedci, ktorí sa môžu pochváliť týmto titulom sú preto vysoko cenení a oceňovaní aj tými najprestížnejšími univerzitami a ich mená a biografie sú prezentované na titulných stranách univerzitných webov po celom svete.

Na Slovensku boli pred rokom 2020 titulom „Highly Cited Researcher“ označení dvaja výskumníci, jeden zo Slovenskej technickej univerzity (2017) a jeden z Univerzity Komenského (2019), ku ktorým sa v roku 2020 pridali dvaja výskumníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podobne ako Slovensko, má z okolitých krajín dvoch zástupcov aj Maďarsko a Rumunsko, o niečo lepšie je na tom Poľsko, ktoré má štyroch zástupcov a napríklad, aj gigant ako je Rusko má v rebríčku len šesť vedcov. Viaceré európske krajiny z bývalého východného bloku (napr. Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Lotyšsko) v rebríčku zástupcov nemajú. Z postkomunistických krajín Európy sa najlepšie umiestnila Česká republika s desiatimi HCR, z ktorých až šesť je z Českej akadémie vied, kým štyri univerzity vrátane Univerzity Karlovej, majú po jednom zástupcovi. Najviac HCR je v USA, Čine, Austrálii, Kanade, Veľkej Británii, Nemecku, ako aj v ďalších krajinách západnej Európy.

 

Renáta Chosráviová – SPU Nitra