Za desať rokov svojej histórie sa stali Celoslovenské dni poľa jedným z tradičných sviatkov slovenských poľnohospodárov. Už prvý ročník v roku 2011 presvedčil odbornú verejnosť, že podujatie tohoto typu na Slovensku chýbalo a má potenciál stať sa ťažiskovou príležitosťou predstaviť slovenské poľnohospodárstvo, byť miestom stretnutia odborníkov, ale aj príležitosťou spoznať chlebové odvetvie zblízka pre laickú verejnosť.

Každý z ďalších ročníkov potvrdzoval úspech a bohaté perspektívy tejto myšlienky. Do istej miery bol výnimkou vlaňajší, deviaty ročník, poznačený pandémiou Covidu-19. Napriek nemožnosti poriadať masové podujatia, prehliadka najmodernejších odrôd, osív a agrochémia sa predsa uskutočnila. Pomohla moderná technika a individuálne predstavenia pokusných políčok a produktov vystavujúcich spoločností, mohli záujemcovia vidieť prostredníctvom videoprezentácií na internetovom portáli hlavného usporiadateľa, vydavateľstva Profi Press, vydávajúceho Roľnícke noviny a webových stránok vystavujúcich spoločností. Deviaty ročník bol zároveň prelomový tým, že bol posledným na pozemkoch spoločnosti Združenie podnikateľov, Družstvo Dvory nad Žitavou. Komplex viacerých príčin viedol k tomu, že spoluporiadateľom jubilejného, desiateho ročníka sa stala AGRO Dívizia, s.r.o. Selice.

Zahájenie CDP na foto zľava: Malvína Gondová, moderátorka, Martin Sedláček, riaditeľ vydavateľstva Profi Press, Milan Macho, predseda SPPK.

Usporiadatelia Celoslovenských dní poľa boli opäť postavení pred otázku, či epidemiologické opatrenia umožnia usporiadať výstavu vo formáte hromadnej akcie. Tentoraz však stála šťastena na ich strane. Pri rešpektovaní protiepidemických opatrení mohla výstava opäť ožiť niekoľkými tisíckami ľudí spomedzi  poľnohospodárov i širokej verejnosti.

Pri slávnostnom otvorení výstavy Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ján Mičovský pripomenul, že poľnohospodári nie sú na rebríčku celospoločenského ohodnotenia umiestnení tam, kde by mali byť. Ocenil preto úsilie organizátorov výstavy, ktorí takto vytvorili nielen pôdu pre výmenu skúseností odborníkov, ale zároveň úspešne propagujú celé odvetvie.

Celoslovenské dni poľa 2021 – Selice

Návštevníci si mohli prezrieť  710 pokusných políčok, z toho na 485 boli predstavené odrody a na 227 osvedčené i nové možnosti ochrany a výživy rastlín. Vystavovatelia prezentovali záujemcom v rámci jednotlivých odrôd až 50 noviniek. Tak ako na predchádzajúcich ročníkoch  nechýbala ani veľká prehliadka sortimentu poľnohospodárskej techniky a v tomto roku odborný seminár na tému Poľnohospodárstvo 4.0, pripravený prof. Ing. Vladimírom Ratajom, PhD. a doc. Ing. Miroslavom Macákom, Phd. z Technickej fakulty SPU v Nitre. Účastníci seminára sa oboznámili s históriou vývoja využívania techniky v poľnohospodárstve a najmä so súčasným stavom, kde sa aplikácie výpočtovej techniky a satelitná navigácia v rámci systémov presného poľnohospodárstva už stali podmienkou úspechu menších i veľkých farmárov. Hlavnými témami seminára boli variabilná aplikácia hnojív a ochranných látok, variabilná hĺbka obrábania pôdy, telematika, autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe. Prednášajúci načrtli záverom aj budúcnosť chlebového odvetvia, spočívajúcu v príchode umelej inteligencie, zdokonaľujúcej a urýchľujúcej využitie všetkých dát s následným koordinovaním a a riadením procesov výroby.

Text a foto: AP