Pre nárast nelegálnych vjazdov zo strany nezodpovedných vodičov na územia Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy avizujú ochranári zintenzívnenie kontrol. Riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy Peter Farbiak v tejto súvislosti upozornil, že na jar v čase vegetačného obdobia, keď zvieratá vyvádzajú svoje mladé a začínajú hniezdiť vtáky, tieto nelegálne vjazdy rušia pokoj živočíchov.

“Z tohto dôvodu sa hlavne v tomto období snažíme zintenzívniť kontroly. Aj ľudia začínajú v jarnom období viacej chodiť do prírody a nelegálne vjazdy narúšajú aj relax ľudí pohybujúcich sa v prírodnom prostredí,” podotkol s tým, že majú vytypované niektoré lokality, kde kontrolnú činnosť robia vo väčšom meradle.

Na ochranárov sa však podľa jeho slov obracajú s podnetmi aj samotní ľudia. Ide najmä o informácie o jazde motorkárov či automobilov bez evidenčných čísel po lúkach či lesoch. “Aj na základe týchto podnetov sa snažíme operatívne na tie lokality dostaviť, aj keď je vo väčšine prípadov dosť problematické motorkárov, štvorkolkárov a vodičov terénnych áut odchytiť,” podotkol Farbiak.

Problém stotožniť vodiča je najmä v prípadoch, keď nemá automobil evidenčné číslo. Aj preto spolupracujú s ochranármi pri kontrolách policajti, zároveň tak môžu pokryť väčšie územie. “Možno aj zahatiť nejaké únikové cesty, lebo niekedy to ide až do extrému, keď sa snažíme niekoho chytiť. Vo väčšine prípadov nechcú vodiči zastať, lebo sú si vedomí, že porušujú niekoľko zákonov a chcú uniknúť za každú cenu,” priblížil Farbiak.

Najväčší problém nepovolených vjazdov osobných áut evidujú ochranári v Národnej prírodnej rezervácii Sitno. “Tam vedie asfaltová cesta. Ľudia boli v minulosti naučení, že po nej môžu chodiť,” zhodnotil. V súčasnosti je však na tomto mieste akýkoľvek vjazd motorových vozidiel zakázaný, na čo upozorňuje aj zákazové značenie. Problémom sú tiež motorkári a štvorkolkári, ktorí sa pohybujú po celom území CHKO, dokonca mali na niektorých miestach vybudované nelegálne trate. “To sa tiež snažíme riešiť, chodíme tam a kontrolujeme to,” dodal riaditeľ.

Za nelegálne vjazdy na spomínaných územiach hrozia vodičom sankcie. Farbiak vysvetlil, že ak sa vodiči pohybujú po lesnom a poľnohospodárskom pôdnom fonde, ide v zmysle trestného zákona o trestný čin. “Keď chytíme motorkára, štvorkolkára alebo vodiča na aute, ktorý jazdí po lesoch a lúkach, tak automaticky to odstupujeme na riešenie na políciu,” priblížil.

Za priestupok je považovaná jazda po účelovej alebo miestnej komunikácii mimo zastavaného územia obce v druhom stupni ochrany, ktorý platí pre CHKO Štiavnické vrchy. V takomto prípade riešia ochranári previnilcov v blokovom konaní, pričom najvyššia možná pokuta je podľa Farbiaka 300 eur. “Ak nie je priestupca ochotný zaplatiť v blokovom konaní, tak prípad posielame na správne konanie na príslušný okresný úrad,” dodal Farbiak.

TASR 5.5.2020

foto LM