Pre zhoršené pandemické podmienky rušíme termín konania seminára v Modre v dňoch 25.-26.11.,náhradný termín včas oznámime.

 

 

 

 

Vidiecky parlament na Slovensku,

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky,

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky, New Edu, n.o.

                                                              

 

Pozvánka

na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“  

Seminár sa koná pri príležitosti:

30.výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky

Miesto: Penzión HARMÓNIA v Modre, miestna časť Harmónia, Okružná ulica

Termín: 25. a 26. novembra 2021

Seminár je určený: Podnikateľom na vidieku, členom Vidieckeho parlamentu SR, SZVTA, MAS, starostom, pracovníkom miestnej samosprávy a pedagógom.

 

PROGRAM  25. novembra 2021

10:00  – 11:00 hod. Prezentácia účastníkov, ubytovanie a občerstvenie

11:00  – 13:00 hod.   Otvorenie seminára  – Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku

1. Potravinová bezpečnosť a trendy rozvoja slovenského vidieka a agrorezortu

Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa SNR

2. Analýza dopadu pandémie na slovenský vidiek

JUDr.  Marieta Okenková PhD.,  SPU Nitra

3. Príhovor k 30. výročiu založenia SZVTA, odovzdanie pamätných listov

Štefan Píri – Ing. František Mach CSc., SZVTA

13:00 – 14:30 hodObed

14:30 – 15:00 hod. Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície      

Vízia pre atraktívnejší vidiek. JUDr.  Marieta Okenková PhD.,  SPU Nitra

15:00 – 15:30 hod.  Centrum chuti a Regionálne partnerstvo  –  príklad dobrej praxe k rozvoju vidieckeho turizmu založeného na tradíciách a dobrom jedle

prof. Ing. Zuzana  Palková PhD., SPU Nitra

15:30 – 15:45 hod.   Podpis Memoranda o spolupráci pri budovaní Centra chuti

prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

15:45 – 17:30  hod.  Diskusia o skúsenostiach  z podnikania na vidieku, v agrorezorte vo vidieckej turistike, agroturistike

Účastníci z jednotlivých regiónov Slovenska, diskusia bude  zaznamenaná a publikovaná v Literárnom týždenníku, Roľníckych novinách a Obecných novinách.  

18:00 hod.   Večera

20:00 hod.  Spoločenské posedenie

– Ochutnávka regionálnych produktov

– Prezentácia propagačných materiálov

– Kniha Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc

– Vzájomná ponuka služieb na slovenskom vidieku

PROGRAM   26. novembra 2021

9:00 – 12:00 hod.  Exkurzia do SHEBO WINERY s možnosťou nákupu vína a

Galérie Ignáca Bizmayera SNM Múzeum Ľ. Štúra v Modre

12:00 – 13:00 hod. Obed v hoteli Sebastian 

13:00 hod. –  Záver seminára

Pokyny pre účastníkov:

Účastnícky poplatok: 25 €  /prednášky, stravovanie, exkurzia, degustácia/

Ubytovanie:  Cena na osobu v dvojlôžkovej izbe je 30 €

V cene ubytovania sú  raňajky a obecný poplatok.

 

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami.

Informácie o podujatí: F. Mach, tel. 0918124794, feromach@gmail.com,

 

V Modre 5. novembra 2021

                                                                                       Ing. František Mach CSc, NORVT   

                                                                                       Ing. Mária Behanovská, VIPA SK

                                                                                       Štefan Píri, SZVTA                                

                                     

                

                                                    PRIHLÁŠKA

 

Záväzne sa prihlasujem na  Seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“ pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, ktorý sa koná v Modre v dňoch 25. a 26. novembra 2021.

 

Meno:  __________________________Priezvisko:_________________________________

Vysielajúca organizácia: ______________________________________________________

Funkcia: ___________________________ ________________________________________

Adresa: ____________________________________________________________________

Tel.:_____________________________e-mail:____________________________________

Mám záujem o ubytovanie v penzióne HARMÓNIA v Modre:     áno     –     nie

Vložné uhradím pri prezentácii                                                         áno     –     nie

 

Prihlášku pošlite do 21.11. na adresu:  feromach@gmail.com

 

 Dátum, miesto a podpis:

dokumenty na stiahnutie: pozvanka_seminar_Modra (3)