Povodne na Slovensku v druhom polroku 2020 spôsobili škody za vyše 4,7 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR. Do medzirezortného pripomienkového konania ju predložili ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra.

Od júla do decembra boli povodňami najviac postihnuté okresy Gelnica, Prešov, Spišská Nová Ves, Sabinov, Kežmarok, mesto Gelnica a obce Milpoš, Žehra, Chminianske Jakubovany a Nálepkovo. Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 256.220 eur, na majetku právnických osôb a podnikateľov za 44.030 eur. Na majetku obcí vznikli škody za 592.561 eur a na majetku štátu za viac ako 3,05 milióna eur, vyplýva z materiálu.

Výdavky na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác boli vo výške viac ako 3,4 milióna eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác bolo vynaložených vyše 1,06 milióna eur. “Podľa zákona o ochrane pred povodňami sa výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác počas druhého stupňa povodňovej aktivity a tretieho stupňa povodňovej aktivity, uhrádzajú z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu,” uvádza envirorezort v materiáli.

Správa poukazuje aj na nedostatky ochrany pred povodňami. Ide o nepostačujúcu údržbu vodných tokov, brehových porastov či horských bystrín. Zistené bolo aj narušenie koruny ochrannej hrádze toku a nepostačujúca, znefunkčnená či chýbajúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie. V mnohých prípadoch nebolo ani dodržané ustanovenie, ktoré predpisuje správcovi poľnohospodárskych pozemkov zachovať podmienky na výskyt vôd.

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili 158-krát a druhý stupeň 293-krát. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v siedmich oblastiach. Na území Slovenska boli vyhlásené stupne povodňovej aktivity v 286 oblastiach.

TASR, foto LM