Nový projekt sledovania pôvodu potravín cez QR kódy garantovaný blockchain technológiou Te-Food poskytne spotrebiteľovi informácie o produkte, od jednotlivých ingrediencií cez certifikácie, výrobu, prepravu, až po čas, keď bol umiestnený na regál v predajni či na stôl v reštaurácií. Informoval o tom na tlačovej konferencii Ľuboš Mudrák zo spoločnosti Food Trace, ktorá na Slovensku zastupuje riešenie Te-Food.

Spotrebitelia podľa neho potrebujú vedieť, čo sa s potravinami deje, kým sa dostanú na ich stôl. “Bezpečnosť a transparentnosť sú na prvom mieste. Informovaný zákazník je ten najefektívnejší kontrolný mechanizmus. Technológia spoločnosti Te-Food zavádza systém sledovania pôvodu potravín v rámci celého slovenského maloobchodu, aj HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne, pozn. TASR) segmentu,” priblížil Mudrák.

Ako prvý sa podľa jeho slov do projektu partnersky zapojil reťazec spoločnosti Labaš s predajňami Fresh a bratislavská reštaurácia Riverbank. “Rokovania sa vedú však aj s ďalšími významnými hráčmi v oblasti maloobchodu a HoReCa segmentu na Slovensku výrobcami, dodávateľmi a farmármi,” doplnil Mudrák.

“Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR podporuje tento systém, pretože je vysoko efektívny pre vykonávanie úradných kontrol, časovo ich zjednoduší a hlavne ak treba aplikovať nejaké opatrenia, napríklad nebezpečný výrobok sťahovať na určitom stupni potravinového reťazca, či to je sklad či predajňa. Takže nám to veľmi pomôže. My máme enormný záujem, aby sa čím viac potravín prihlásilo do tohto systému,” doplnil na tlačovej konferencii ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš.

Te-Food je svetovo najväčšie verejne dostupné riešenie na sledovanie potravín od farmy až po stôl. Od roku 2016 obsluhuje viac ako 6000 obchodných partnerov a každý deň vykonáva viac ako 400.000 obchodných transakcií.

TASR 3.3.2020