Potravinárstvo zostáva najväčším spracovateľským odvetvím EÚ. Informovala o tom riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová. Priblížila, že Európska asociácia potravinárskeho a nápojového priemyslu FoodDrink Europe tento týždeň publikovala dáta za európsky potravinársky priemysel. Potravinárske podniky poskytujú podľa nej v krajinách EÚ zamestnanie pre 4,82 milióna obyvateľov, generujú obrat 1205 miliárd eur a 266 miliárd eur pridanej hodnoty, čo robí toto odvetvie najväčším výrobným odvetvím v EÚ.

Upozornila, že v polovici krajín EÚ je potravinárstvo najväčším zamestnávateľom vo výrobnom odvetví. EÚ zostáva aj najväčším svetovým exportérom potravín a nápojov s pozitívnou obchodnou bilanciou za rok 2020 vo výške 67,1 miliardy eur.

Spresnila, že najväčším potravinárskym odvetvím v rámci EÚ je mäsospracujúce odvetvie s 20-percentným podielom na obrate, nasleduje výroba nápojov (15 %) a pekárenské odvetvie (14 %). Top päť potravinárskych odvetví tvorí tri štvrtiny celkového obratu odvetvia a zamestnáva viac ako 80 % z celkového počtu zamestnancov v odvetví. Malé a stredné podniky tvoria 99,2 % počtu potravinárskych podnikov v odvetví, generujú obrat 515 miliárd eur, čo predstavuje 42,7-percentný podiel na celkovom obrate odvetvia, a zamestnávajú 2,8 milióna zamestnancov.

Zahraničný obchod EÚ s potravinami a nápojmi dosiahol podľa Venhartovej v roku 2020 pozitívnu obchodnú bilanciu vo výške 67,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 7 %. Z EÚ sa exportovali potraviny a nápoje v hodnote 145 miliárd eur, import poklesol o 3 % a predstavoval hodnotu 77,9 miliardy eur. Poznamenala, že najväčšie exportné trhy Európskej únie sú Veľká Británia, USA a Čína, najväčšími importérmi do Európskej únie sú Veľká Británia, Brazília a Čína.

“Čísla európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu ukazujú, že potravinárstvo má veľký potenciál na vytváranie pridanej hodnoty pre národnú ekonomiku, ako aj zamestnanosť. Slovenská republika zďaleka nevyužíva potenciál, ktorý výroba potravín prináša. Pokiaľ sa bavíme o obnove Slovenskej republiky a správnom nastavení do budúcnosti, je podpora výroby potravín zásadná nielen z pohľadu napĺňania základných európskych stratégií, ako je Európska zelená dohoda či stratégia Z farmy na stôl, ale aj z pohľadu zabezpečenia rozvoja regiónov a stabilizácie zamestnanosti,” uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

TASR, foto tasr