Potravinárska komora Slovenska (PKS) na valnom zhromaždení v Turčianskych Tepliciach vyhlásila výsledky historicky prvého ročníka súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Do súťaže bolo celkovo prihlásených 35 výrobkov. O výhercoch tejto zaujímavej ceny rozhodla odborná komisia. Predstavenstvo PKS zároveň udelilo ocenenie osobnosť potravinárstva Mariánovi Honzovi za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.


      Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska bola otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike. Do súťaže prihlásilo 15 potravinárskych podnikov celkovo 35 výrobkov.
Komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva spomedzi produktov vyberala tie, ktoré spĺňali náročné podmienky hodnotenia – spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli. Dôležitým faktorom bolo aj senzorické hodnotenie prihlásených výrobkov.

„Prvý ročník tejto súťaže bol pre nás veľkou výzvou. Snažíme sa touto formou vyzdvihnúť potravinárske podniky, ktoré investujú do inovácií, nových technológií a prinášajú spotrebiteľom nové, zaujímavé výrobky. Zároveň tým chceme motivovať a ukázať dobré príklady aj ostatným výrobcom, uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Pevne veríme, že poznatky získané v prvom ročníku nám umožnia pripraviť ešte úspešnejší druhý ročník. Zároveň sa budeme snažiť, aby sa o inováciách v potravinách a úspešných príbehoch dozvedeli aj spotrebitelia“, uvádza Jana Venhartová.

Ocenenia výhercom odovzdali prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay a generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milan Lapšanský.

Víťazi 1. ročníka Ceny Potravinárskej komory Slovenska:
Cenu v kategórii Inovatívny výrobok, a zároveň 1. miesto získala spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o. s produktom SLOVAKIA čajová kazeta. Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. v Plavnici vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín.
Na 2. mieste v tejto kategórii sa umiestnila s výrobkom Horčica Žitnoostrovská pikantná spoločnosť TOMATA, s.r.o. .
No a 3. miesto obsadila Ovocná nátierka ČUČORIEDKA MOJKO 280 g od spoločnosti RISO-R, s.r.o.
V kategórii Reformulácia dominovala spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. na 1. mieste s produktom Hellmann’s šalátový dresing Med & horčica.

Ostatnú kategóriu, do ktorej boli produkty prihlásené s názvom Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely obsadila spoločnosť McCarter, a.s., slovenská výrobno-obchodná spoločnosť založená v roku 1997, ktorá je výrobcom renomovaných slovenských značiek nápojov Body&Future, Rio Fresh, Rio Fusion, Zeus a V12. Na 1. mieste sa umiestnila s výrobkom Body&Future BCAA smoothie.
Prvý ročník by nebol prvým ročníkom, keby nebol špeciálny, zaujímavý, inovatívny ako produkty, ktoré boli do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska prihlásené. Osobitnú cenu udelila Potravinárska komora Slovenska Osobnosti potravinárstva Ing. Mariánovi Honzovi, CSc. za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike.

„Ceníme si ľudí, ktorý pre naše slovenské potravinárstvo urobili veľa záslužnej práce. Veľmi si vážime prácu pána Honzu, ktorý je pri nás od začiatku vzniku Potravinárskej komory Slovenska a aktívne prispieva k rozvoju potravinárstva aj prostredníctvom bohatej vedeckej a publikačnej činnosti. Udelením tohto ocenenia mu chceme za jeho prácu srdečne poďakovať. Zároveň gratulujeme aj všetkým výhercom v jednotlivých kategóriách,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

TASR