Zastúpenie slovenských potravín v letákoch by nemalo klesnúť pod 50 %. Navrhuje to poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová v pozmeňujúcom návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.


V záujme zachovania proporcionality by podľa Antošovej nemalo pri ponuke potravín v tlačených letákoch, reklamných časopisoch a elektronickej komunikácii klesnúť zastúpenie potravín vyrobených na Slovensku, alebo tovarov spadajúcich pod vyhlášku rezortu pôdohospodárstva o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov pod 50 %. V prípade nedodržania ustanovenia má byť takáto forma propagácie potravín neprípustná.

Zároveň podľa nej dochádza k situáciám, že odberateľ predajnú akciu využije spôsobom, že si objedná väčšie množstvo tovaru, ako reálne predáva v akcii. “To znamená, že často veľkú časť tovaru, ktorú odberateľ nakúpi za zvýhodnenú cenu, predá následne spotrebiteľovi za bežnú cenu, neakciovú,” ozrejmila Antošová. Preto je podľa nej žiaduce, aby sa zníženie kúpnej ceny vzťahovalo výlučne na tovar, ktorý sa reálne predá v akcii spotrebiteľovi.

V dôsledku prijatia tohto zákona možno tiež podľa poslankyne predpokladať, že odberatelia premietnu všetky zakázané plnenia do zníženia kúpnej ceny. Ako dodala, tým by sa zhoršilo postavenie dodávateľov a poprel účel zákona. Také konanie by sa tak podľa Antošovej malo považovať za neprimeranú podmienku a bude postihnuté sankciou.

Poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) zasa navrhuje zmiernenie sankcie v prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny po lehote splatnosti. Zároveň chce zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa zo strany štátu pri potravinových deliktoch. Poslanec Peter Antal (Most-Híd) zasa v pozmeňujúcom návrhu reaguje na skutočnosť, že obchodné reťazce v poslednom čase podmieňujú dodávky potravín, najmä zeleniny, používaním vratných obalov. “V niektorých prípadoch sú ceny obalov nastavené príliš vysoko a neúnosne zaťažujú slovenských dodávateľov potravín,” odôvodnil.

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky. Jej porušenie má byť sankcionovateľné. Návrh podľa rezortu pôdohospodárstva reaguje na skúsenosti získané z aplikácie v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.

TASR