Poľnohospodári doháňajú zameškané, výsev jarín výrazne pokročil. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Poľnohospodári podľa neho výrazne pokročili s prácami na poliach. Pšenica, jačmeň a raž sú už zasiate na celom území Slovenska. Slnečnica je aktuálne vysiata na 95 %, kukurica na zrno na 85 %, kukurica na siláž na 54 % a sója na 51 %. Všetky jariny sú u členov SPPK osiate na 83 %.

Upozornil, že najmä sa hornom Zemplíne nepriaznivé počasie stále komplikuje a prerušuje jarné práce na poliach. V regiónoch, kde to počasie dovoľuje, sa poľnohospodári snažia dohnať zameškané, pokračujú s výsevom jarín, ale aj chemickou ochranou plodín. V mnohých regiónoch pristúpili podniky aj k čisteniu medzí, hlavne na ornej pôde.

Poznamenal, že v niektorých regiónoch museli pestovatelia vyorať plodiny, ktoré sa najmä v dôsledku skorých jarných mrazov neujali. Napríklad v okrese Bardejov namiesto repky jarnej osiali olejniny – horčicu, mak a reďkev.

Dodal, že na dolnom Spiši evidujú poľnohospodári aj značný rozsah škôd od diviačej zveri, najmä na trvalých trávnych porastoch. V niektorých prípadoch ide o úplne zničený trávny porast.

TASR, foto tasr