Novou generálnou riaditeľkou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je Beatrix Galandová. Na poste generálneho riaditeľa agentúry vystriedala Juraja Kožucha. V pondelok (30. 3.) ju do funkcie vymenoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO). Informoval o tom v utorok Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Galandová bola podľa Machalíka členkou najvyššieho vedenia PPA. Do funkcie generálnej riaditeľky prechádza z pozície riaditeľky odboru vnútorného auditu, ktorú zastáva od októbra roku 2016. Na PPA pôsobí od jej vzniku v roku 2004. Pracovala na sekcii priamych podpôr a organizácie trhu, na odbore vonkajších vzťahoch ako vedúca oddelenia monitoringu legislatívy EÚ a v odbore vnútorného auditu. Na zmenu vo vedení PPA ako prvý upozornil v pondelok Denník N.

Pôdohospodárska platobná agentúra podľa Machalíka v roku 2019 vyplatila 74.995 žiadateľom 839,4 milióna eur. Z toho predstavovali priame podpory pre poľnohospodárov 617,7 milióna eur. Agentúra administruje aj podpory pre potravinársky a lesnícky sektor.

Machalík dodal, že obciam poskytuje PPA dotácie na realizáciu kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zlepšenie vzhľadu obcí, lávky, mosty, chodníky, autobusové zastávky, domy smútku, obnoviteľné zdroje a úsporu energie, zvyšovanie kvality života, voľný čas, informačné a smerové tabule, náučné a cykloturistické chodníky, skvalitňovanie turistických objektov, na poľné a lesné cesty, protierózne a protipovodňové zariadenia. V PPA pracuje približne 800 zamestnancov.

TASR 31.3.2020

Foto LM