Neváhajte a staňte sa súčasťou medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2020, ktorého cieľom je priblížiť krásu parkov a záhrad ako aj šíriť myšlienky ich aktívnej ochrany a kvalitnej údržby! Podujatie, ktorého XII. ročník sa uskutoční v dňoch 5. – 7. júna 2020 je určené pre verejné i súkromné parky a záhrady na Slovensku. Do 31. 3. 2020 je možné zapojiť aj Váš park či záhradu. Vítané sú všetky parky, záhrady i záhradky, ktoré sú zaujímavé napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom a príjemným prírodným prostredím, ekologickým prístupom, pestrosťou rastlín či inými záhradnými prvkami a vlastnosťami.

Organizátori podujatia uvítajú aj zapojenie sa ďalších zaujímavých či významných plôch zelene – ovocné sady, komunitné záhrady, prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta, historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory.

V rámci podujatia sa každý rok prezentuje čoraz väčší počet verejných i súkromných lokalít. V roku 2019 mali návštevníci možnosť nahliadnuť do 102 parkov a záhrad Slovenska. Hlavným organizátorom podujatia je organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Historické parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom stále viac obľúbeného podujatia sa Národný Trust n.o. snaží upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany ako aj zmysluplného a udržateľného využívania.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete. Od roku 2018 sa na podnet Rady Európy začali organizátori podujatí, ktorých cieľom je prezentovať hodnoty parkov a záhrad spájať pod hlavičkou spoločnej európskej iniciatívy „Rendez-vous aux jardins“, ktorého hlavným koordinátorom je Ministerstvo kultúry Francúzska. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad je súčasťou tejto medzinárodnej iniciatívy prezentujúce slovenské parky a záhrady ako dôležitú súčasť zeleného dedičstva Európy. Pre každý ročník sa vyberá spoločná európska téma. Pre tento rok bola zvolená téma s názvom „Odovzdávanie vedomostí“, ktorá hovorí o význame prenosu záhradných poznatkov, skúseností a vedomostí všetkými možnými spôsobmi a formami – z generácie na generáciu, z miesta na miesto atď.

Ak Vás podujatie oslovilo a chceli by ste sa stať jeho súčasťou, prihláste sa do 31. 3.2020 cez stránku podujatia www.vopz.sk v časti „Chcem sa zapojiť“ alebo nás kontaktujte na adrese nt@nt.sk. Konkrétny režim sprístupnenia Vašej záhrady dohodneme individuálne pre každú zapojenú lokalitu po prediskutovaní s jej vlastníkom či správcom. V prípade súkromných a osobitne chránených či inak vzácnych záhrad je možné limitovať počet návštevníkov. Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich propagácii na národnej i medzinárodnej úrovni.

Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk.

TASR 3.3.2020

foto LM