Výdatné zrážky na väčšine územia Slovenska spôsobili rozvodnenie vodných tokov, ktoré dosiahli rôzne stupne povodňovej aktivity. Situácia na rieke Nitra zo dňa 15.10. 2020 o 7,30 hod.v lokalite predmestia NITRY.

foto red. LM