Prioritami nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jána Mičovského (OĽaNO) musia byť najmä zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami v čase mimoriadnej situácie, ďalej podpora potravinárskeho priemyslu, ako aj príprava Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.

Ako pre TASR uviedla riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová v reakcii na Mičovského nomináciu, ktorú v stredu (18. 3.) predstavil dezignovaný premiér Igor Matovič (OĽaNO), Mičovský vstupuje na náročný rezort v extrémne zložitej situácii. Medzi jeho prvé úlohy bude bezpochyby patriť zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami v čase obmedzení zavedených krízovým štábom SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pripomenula, že potravinári čelia množstvu problémov, ktoré je v súčasnej dobe potrebné operatívne riešiť tak, aby výroba potravín bola plynule zachovaná po celú dobu trvania obmedzení. Mimoriadna situácia s novým koronavírusom podľa Venhartovej ukázala, aké je dôležité zabezpečiť potravinovú sebestačnosť Slovenska. Potravinársky priemysel, ktorý je nositeľom potravinovej sebestačnosti, bol podľa nej predchádzajúcimi vládami dlhodobo zanedbávaný a vyčleňovaný mimo finančnej podpory.

“Pevne veríme, že nový pán minister si v plnej miere osvojí poznatok, že bez podpory spracovateľského priemyslu nie je možné suroviny poľnohospodárskej prvovýroby spracovať, dať im pridanú hodnotu, následne ich zabaliť a dodať na pulty obchodov,” podčiarkla.

Upozornila, že politika rezortu pôdohospodárstva, ktorá v minulých obdobiach zanedbávala potravinárstvo, čo sa týka finančnej podpory, sa prejavuje nízkym podielom domácich potravín na pultoch obchodov a historicky najvyšším negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami vo výške 1,8 miliardy eur za rok 2019.

Podľa PKS bude nevyhnutné v čo najkratšej dobe notifikovať schémy štátnej pomoci pre potravinársku výrobu, ktoré v súčasnej dobe na Slovensku absentujú. Zároveň musí ministerstvo zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na zvýšenie potravinovej sebestačnosti SR aj z prostriedkov EÚ, s čím je potrebné počítať pri príprave Strategického plánu SR k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a umožniť, aby žiadateľmi o projektovú podporu mohli byť spracovateľské podniky. “Pevne preto veríme, že aj práca potravinárov bude novým pánom ministrom doceňovaná a bude jej venovať potrebnú pozornosť,” dodala riaditeľka PKS.

TASR 19.3.2020