Pivovary na Slovensku vynaložili v roku 2020 na pomoc a záchranu gastroprevádzok viac ako 2,2 milióna eur. Vyplýva to z analýzy vplyvov pandémie na pivovarnícky sektor, ktorú pre Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) vypracovala spoločnosť EY. Ako ďalej informoval Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS, cez sektor HoReCa (hotely, reštaurácie, catering) sa pritom spotrebuje ročne približne 30 % piva, pandémia to však zmenila.

“Rok 2020 odštartoval boj o prežitie gastrosektora na Slovensku. Pandemické opatrenia totiž často prichádzali zo dňa na deň a nekoncepčne postihovali všetkých prevádzkovateľov a dodávateľov. Pre výrobcov piva je budúcnosť gastrosektora kľúčová, preto hľadali spôsoby, ako prevádzkam pomôcť prežiť obdobie pandémie. Celkovo štyri najväčšie pivovary na Slovensku vynaložili na pomoc gastroprevádzkam viac ako 2,2 milióna eur,” povedal Machalík.

Pripomenul, že pivovary Heineken Slovensko, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Steiger a Banskobystrický pivovar, ktoré sa zapojili do štúdie, produkujú 99 % slovenského piva. Pivovary podľa Machalíka spustili pomoc gastroprevádzkam už v prvej vlne pandémie rôznymi spôsobmi. Začali prispievať prevádzkam na dezinfekciu a hygienu prevádzok, cez nahradzovanie expirovaného piva, zakonzervovanie výčapov až po úpravy splátkových kalendárov pri pohľadávkach po splatnosti. V roku 2020 boli pritom gastro prevádzky zatvorené 19 týždňov. Podiel predaného piva v gastrosektore však klesol až o 35 %. Podiel gastrosektora na predanom pive poklesol voči predaju v maloobchode o 10 %.

“Pomoc gastru zo strany pivovarov však nedokáže nahradiť systematickú pomoc zo strany štátu. Je nevyhnutné, aby štát pre ťažko zasiahnutý a zadĺžený sektor našiel systematické, rýchle a funkčné riešenie. Netreba pritom vymýšľať koleso. Stačí sa inšpirovať okolitými krajinami a odporúčaniami Európskej komisie, ktorá navrhuje dočasne znížiť DPH na stravovacie služby. To by pomohlo zastabilizovať sektor a cez ozdravené gastro zvýšiť aj príjem do štátnej kasy,” podčiarkol Machalík.

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku. Reprezentuje výrobcov a sladovníkov produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so sladom. Okrem pivovarov a sladovní združuje i servisné a obchodné organizácie, ktoré spolupracujú s výrobcami piva. Je členom európskeho pivovarníckeho združenia The Brewers of Europe.

TASR, foto px