Lesnica (3.septembra 2019) – Prvá septembrová nedeľa v Pieninskom národnom parku, ktorá parila Stretnutiu (spotkanju) sa Goralov Pienin v Lesnici, priniesla do regiónu dobré správy v podobe plánovaných investícií. Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje investovať do zlepšenia dopravnej infraštruktúry zhruba 3,5 milióna eur. Rekonštruovať sa budú, pre Pieniny, viaceré kľúčové úseky.

“Sme v procese verejného obstarávania, pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom v projekte Modernizácie Pieninského národného parku, druhá etapa. Rekonštruovať budeme úseky ciest Veľký Lipník – Červený kláštor – Spišská Stará Ves a Horský prechod Magura. Ide takmer o 22 kilometrov ciest za zhruba 3,5 mil.eur,”  informoval počas Stretnutia pasovaných Goralov Marcel Horváth – riaditeľ správy ciest PSK, ktorý bol pri tejto príležitosti pasovaný za Gorala.

Medzi pozvanými bol aj držiteľ tretieho stupňa pasovaného Gorala – predseda PSK Milan Majerský, ktorý potvrdil pomoc tomuto regiónu:  “Ako predstaviteľa kraja má teší fakt, že som do Pienin neprišiel naprázdno. Máme dobré správy pre obyvateľov regiónu, ale i návštevníkov tohto národného parku, predovšetkým v oblasti dopravnej infraštruktúry. Chceme zlepšiť prístup do tohto turisticky cenného územia.” Kraj tiež požiadal o nenávratný finančný príspevok z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko INTERREG na rekonštrukciu úseku cesty Hniezdne – Kamienka, na vstupe do Pienin. Projektová žiadosť je už pripravená na podanie v prvej polovici septembra tohto roka.

“Ďalšou aktuálnou novinkou je investičný zámer v samotnej obci Lesnica. Ide o rozšírenie cesty vedúcej z výstupišťa pltí smerom do obce, ktorá v súčasnosti nespĺňa parametre cesty III.triedy. Uvedomujeme si, že kvalitná infraštruktúra je pre rozvoj turizmu v tomto krásnom kúte Slovenska nevyhnutná,” uzavrel predseda Majerský. “Som rád, že rokovania s vedením PSK priniesli svoje ovocie. Myslím, že Pieninský národný park si zaslúži pozornosť nielen kraja, ale aj samotnej vlády,” doplnil starosta obce Lesnica Ján Gondek.

Ako informoval Ján Jankela, manažér Chaty Pieniny, v nedeľu uviedli v Lesnici do stavu pasovaného Gorala celkovo päť osobností – okrem už spomínaného Marcela Horvátha aj Martina Janošku – riaditeľa Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR),  Martina Kuľandu – stolára, ktorý skrášľuje Chatu Pieniny, speváčku Marcelu Laiferovú a zabávača Olivera Andrásyho. “Som vďačný za každú pomoc pri rozvoji cestovného ruchu v našich Pieninách. Všetkým pasovaným preto patrí veľká vďaka za ich pomoc a zásluhy,” doplnil starosta Gondek.

“Ja sa na Gorala nemusím hrať, lebo ja po dedovej strane Goralom som. Takéto stretnutia, ako som zažil cez víkend v Pieninách, sú pre mňa, ako pre človeka úžasné. Je to kraj výnimočných, srdečných a najmä pracovitých ľudí, kde sa stále rád vraciam,” uzavrel Majerský.

Pasovanie za Goralov je súčasťou tamojšej kultúry, traduje sa už desaťročia. Byť pasovaný za Gorala je česť a záväzok zároveň. Udeľuje sa za prínos v oblasti rozvoja regiónu Pienin.Pasovačka má osem stupňov. Symbolom pri prvom stupni pasovačky je klobúk alebo pierko, pri druhom valaška, tretí stupeň je goralská vesta, po nej krojovaná košeľa, blancár – goralský šperk, opasok a na poslednom – siedmom stupni – pasovaný Goral dostane krpce. Pieninskí Gorali sú etnografická skupina žijúca na slovensko-poľskom pomedzí.

Radka Novotná

foto: Štefan Kačena