Saldo zahraničného obchodu (ZO) SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári 2020 bolo pasívne, a to v hodnote 143,3 milióna eur. Medziročne sa zvýšilo o 11,9 %. Informoval o tom Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa neho v medziročnom porovnaní zvýšilo pri všetkých sledovaných odvetviach. Pri živočíšnych výrobkoch sa záporné saldo zvýšilo o 8,4 %, u potravín, nápojov a tabaku o 6,6 %, u tukov a olejov o 1,3 % a pri rastlinných výrobkoch sa záporné saldo zvýšilo až o 109,8 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári 2020 dosiahol výšku 385,7 milióna eur. V porovnaní s rokom 2019 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 5,2 % vyšší.

Vyšší dovoz v roku 2020 oproti roku 2019 sa zaznamenal pri živočíšnych výrobkoch o 9,3 %, pri rastlinných výrobkoch o 2,2 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz vyšší o 5,3 %. Medziročne sa nižší dovoz zaznamenal len v odvetví tukov a olejov o 4 %.

V januári 2020 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 242,4 milióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 1,6 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 10,3 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,5 %. Medziročne sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 5,5 % a vývoz tukov a olejov o 13 %.

TASR 27.4.2020