Saldo zahraničného obchodu (ZO) SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári 2021 pasívne vo výške 104,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa znížilo o 24,3 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

V medziročnom porovnaní sa podľa neho nezaznamenalo zvýšenie záporného salda vývozu a dovozu ani v jednom sledovanom odvetví. U potravín, nápojov a tabaku sa záporné saldo znížilo o 2,9 %, pri živočíšnych výrobkoch o 24,8 % a u tukov a olejov bolo oproti minulému roku záporné saldo nižšie o 42,6 %. V odvetví rastlinných výrobkov bolo v januári 2021, oproti pasívnemu saldu z roku 2020 (– 10,4 milióna eur), saldo aktívne v hodnote 5,2 milióna eur.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári 2021 dosiahol úroveň 350,2 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 11,2 % nižší a vyšší dovoz sa nezaznamenal ani v jednom sledovanom odvetví.

Oproti roku 2020 sa dovoz znížil pri živočíšnych výrobkoch o 24,0 %, pri rastlinných výrobkoch o 13,1 %, v odvetví tukov a olejov o 3,9 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz nižší o 3,2 %.

V januári 2021 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 245,8 milióna eur, čo medziročne predstavuje zníženie o 4,1 %. V medziročnom porovnaní sa znížil vývoz živočíšnych výrobkov o 23,2 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 3,4 %. Medziročne sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 3,8 % a pri vývoze tukov a olejov sa evidovalo zvýšenie o 21,7 %.

TASR, foto px