Občianske združenie (OZ) Žiarska kotlina vyhlásilo výzvu na udelenie značky regionálny produkt Pohronie. Remeselníci, výrobcovia potravín, poľnohospodárskych či prírodných produktov môžu svoje žiadosti podávať do konca apríla.

Cieľom udeľovania regionálnej značky je podpora rozvoja územia Pohronia, do ktorého patria okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Lučenec, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. „Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území,“ uvádza OZ vo svojej výzve.
Označenie regionálny produkt Pohronie, ktorého držiteľom je aktuálne 13 produktov, má organizáciám, remeselníkom, poľnohospodárom či ľudovým umelcom priniesť napríklad propagáciu ich činnosti doma aj v zahraničí. Záujemcovia o pridelenie značky môžu svoje žiadosti predložiť v kancelárii OZ Žiarska kotlina do 30. apríla.

TASR, foto px