Na sanáciu nelegálnej skládky získala koncom minulého roka obec Jasov v okrese Košice – okolie nenávratný finančný príspevok vo výške približne 50.000 eur. Ako pre TASR potvrdil starosta Marián Dzurik, v projekte bývalého vedenia obce pokračujú, aktuálne pripravujú podklady potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania.


Takzvaná čierna skládka je podľa odborného radcu starostu Tibora Horvátha dlhodobým problémom. “Nachádza sa na okraji obce, z cesty ju nevidieť. Je to blízko rómskych obydlí,” povedal s tým, že situácia sa pomaly stabilizuje a odpad nepribúda. “Keď sa odstráni, budeme pokračovať v tom, aby sme dosiahli 100-percentnú udržateľnosť. Postupnými opatreniami sa nám to darí už aj teraz. Pribudli ďalší pracovníci na aktivačných prácach, starosta tiež navýšil počet veľkokapacitných kontajnerov a pomáha aj mestská občianska hliadka, ktorá situáciu nielen monitoruje, ale robí aj osvetu,” vysvetlil.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu z eurofondov predstavujú sumu 52.677,48 eura, spoluúčasť obce tvorí päť percent. Cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ako aj eliminovať nepriaznivé vplyvy nelegálnej skládky odpadu na životné prostredie a následne aj zdravotný stav občanov žijúcich v jej okolí. Podľa projektu by sa mali zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom spomínanej sanácie 1760 obyvateľom marginalizovanej rómskej komunity.

TASR