Štátne lesy TANAP-u ako správca značkovaných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku návštevníkov upozorňujú, že od 1. novembra do 14. júna platí vo vysokohorskom prostredí sezónna uzávera.

Jej podmienky upravuje verejná vyhláška Okresného úradu Prešov z októbra 2017, ktorá momentálne supluje chýbajúci Návštevný poriadok TANAP-u. Hoci sú viaceré vysokohorské turistické trasy vrátane štítov a prechodov cez sedlá v tomto období pre turistov uzavreté, otvorené ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho k Chate pod Rysmi, na ktorý sa vzťahuje sezónna uzávera.

Mgr. Martina Petránová
koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u