Každý rok je počasie iné, preto treba pristupovať k ošetrovaniu obilnín až po monitorovaní zdravotného stavu a dôkladnom zvážení napadnutia, resp. možného šírenia chorôb. Choroby sa šíria s obmenami rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, sme už na ne pripravení, menia s iba fungicídy. Pozrime sa teda na novinky v prvom fungicídnom ošetrovaní obilnín.

Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12-20°C, prevlhčené pôdy. Šíri sa z pozberových zvyškov rastlín, ohrozuje teda porasty, kde je pestovaná obilnina po obilnine. Koreňový systém napadnutých rastlín je tmavo sfarbený, postupne odumiera. Choroba prechádza na pätu stebla a pošvy spodných listov kde tvorí povlak čierneho mycélia. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a ak neodumrú celé, počas dozrievania sú nápadné vybielenými hluchými klasmi alebo klasmi s drobnými zrnami. Choroba vyvoláva núdzové dozrievanie. Prah škodlivosti je 20 % napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31. Konkrétne proti černaniu báz stebiel je povolený okrem morenia iba jeden fungicíd Boogie Xpro. Je to kombinovaný fungicídny prípravok bixafen+prothioconazole+spiroxamine určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Maximálny počet použití za sezónu 1-2x podľa plodiny.

Steblolam (Tapesia yallundae anamorfa Ramulispora herpotrichoides syn. Pseudocercosporella herpotrichoides). Optimálna teplota na šírenie je 10°C. Prejavuje sa koncom odnožovania tvorbou oválnych pozdĺžne umiestnených svetlohnedých škvŕn s tmavým okrajom na listovej pošve najstaršieho listu. Dôležitý znak pravého steblolamu je vatovitý povlak mycélia, ktorý je vo vnútri stebla v mieste škvrny. Ten môže neskôr spôsobiť lámanie stebla a padanie rastlín rôznymi smermi. Prah škodlivosti je 20 % napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31.

Rombus Power s účinnou látkou bixafen patrí do chemickej skupiny carboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinátdehydrogenázy v komplexe II dýchacieho reťazca húb (SDH- inhibítor). Má lokálne systémové pôsobenie s preventívnym a kuratívnym účinkom, pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb. Účinná látka prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolinthionov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézysterolov, potrebných na výstavbu bunkových membrán (SBI- inhibítor). Inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methyléndihydrolanosterolu. Tým, že zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach, zvyšuje spoľahlivosť účinku. Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Inhibuje biosyntézu sterolov blokáciou činnosti enzýmu reduktáza. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien a pokles tlaku v bunkách húb, čo má za následok ich vysychanie a následné odumieranie. Prípravky Impulse Gold,  Aviator Xpro a Input obsahujú prothioconazole a spiroxamine. Acra XproSiltra X Pro obsahujú účinné látky bixafen a prothioconazole.

V januári tohto roku bol schválený nový postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzie typu olej:voda (EW), určený na ošetrenie ozimných obilnín proti steblolamu na pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, ovse ozimnom, raži ozimnej a tritikale Pyros EW. Účinná látka prochloraz s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Ničí steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) a ničí aj kmene rezistentné k benziamidazolovým fungicídom. Krížová rezistencia medzi benzimidazolmi a prochlorazom nebola doposiaľ pozorovaná. Ošetrujte pri prvých príznakoch choroby, obyčajne vo fáze keď je 1. kolienko min. 1 cm nad odnožovacím uzlom, do štádia zástavnicového listu: zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 31-39). Účinkuje aj na septoriózy a škvrnitosti. Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Na jeseň minulého roku pribudol fungicíd Vuvuzela s tou istou účinnou látkou prochloraz a rovnakým použitím a prípravok Ennobe EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Naďalej sú povolené prípravky Sportak EW, Sportak HF s tou istou účinnou látkou a pribudla Fujara.

Unix 75 WG je fungicíd určený na ošetrenie pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti hubovým patogénom. Obsahuje účinnú látku cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidinov, ktorý

zasahuje do životného cyklu hubových patogénov hlavne v priebehu penetrácie a rastu mycélia vo vnútri rastlinných pletív. Biochemický účinok cyprodinilu spočíva v narušení syntézy metionínu a sekrécie hydrolytických enzýmov z buniek patogénov. Cyprodinil je dobre a rýchlo prijímaný listami. V rastlinách sa šíri akropetálne xylémom a translaminárne. Systémové vlastnosti prispievajú k dobrej distribúcii účinnej látky vo vnútri rastlinných pletív, čím sa znižuje riziko spláchnutia  z povrchu ošetrených rastlín.

Thesorus je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14- alebo 24-methylén-dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézysterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov. Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibujebiosyntézusterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu.

Imtrex XE je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka fluxapyroxad, patriaca do skupiny karboxamidov má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Zamir 40 EW je kombinovaný širokospektrálny systémový a translamilárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok je zmes, ktorá obsahuje účinné látky: triazolovú (tebuconazole) a imidazolovú (prochloraz), ktorých mechanizmom účinku je inhibícia C14 demetylácie v biosyntéze sterolov pri hubových patogénoch. Účinná látka prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu na vrcholových častiach rastliny, dochádza k jeho rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

Čistý prochloraz obsahujú Faxer a Mirage 45 EC. Čistý prothioconazole obsahuje Proline 250 EC. Bumper Super je kombinovaný prípravok, ktorého účinné látky majú systémový a lokálne systémový účinok. Účinné látky prípravku majú preventívny, eradikatívny a kuratívny účinok a vyznačujú sa vysokou tenziou pár, ktorá umožňuje ľahší prienik účinných látok do ošetrovaného porastu. Prochlorazpropiconazole sú inhibítory biosyntézy ergosterolu.

Adexar Plus je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti septorióze pšenice (Septoria tritici), septorióze plevovej (Septoria nodorum), hrdziam (Pucciniasp.), múčnatke trávovej (Erysiphegraminis), hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), rynchospóriove jškvrnitosti (Rhynchosporium secalis) a helmintospóriovej škvrnitosti (Pyrenophoratritici-repentis) a s čiastočným účinkom na steblolam (Pseudocercosporellaherpotrichoides). Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad, epoxiconazole a pyraclostrobin. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, je teda systémovou fungicídnoulátkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie. Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

Capalo je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. V pšenici ozimnej a pšenici jarnej pôsobí proti múčnatke trávovej, septoriózam pšenice, steblolamu a hrdzi pšeničnej, vjačmeni jarnom a jačmeni ozimnom proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, v raži ozimnej proti múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej, septoriózam, steblolamu av tritikale proti múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej a septoriózam. Účinná látka fenpropimorph zo skupiny morfolínov, inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systémový, preventívny a kuratívny účinok.

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylasy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzofenónov blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Prípravok Traper obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Soligor 450 EC je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Účinné látky prothioconazole a tebuconazole zasahujú do biosyntézy ergosterolov v bunkách patogénnych húb. Prothioconazole, na rozdiel od ostatných triazolovýchfungicídov, zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach v bunkách patogénov, čo zvyšuje istotu účinku. Spiroxamine je látka zaradená do skupiny spiroketalamínov. Brzdí tvorbu ergosterolu, avšak miesta pôsobenia v reťazci syntézy sú odlišné od skupiny DMI. Rovnaké účinné látky obsahuje Prosaro 250 EC. Hutton je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Účinné látky prothioconazole a tebuconazole zasahujú do biosyntézy ergosterolov v bunkách patogénnych húb. Prothioconazole, na rozdiel od ostatných triazolových fungicídov, zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach v bunkách patogénov, čo zvyšuje istotu účinku. Spiroxamine je látka zaradená do skupiny spiroketalamínov. Brzdí tvorbu ergosterolu, avšak miesta pôsobenia v reťazci syntézy sú odlišné od skupiny DMI.

Prípravok Fandango 200 EC obsahuje systémovo pôsobiacu fungicídnu účinnú látku prothioconazole zo skupiny thiazolinthionov (triazoly). Má preventívny, kuratívny

i eradikatívny účinok. Súčasne poskytuje, podobne ako fluoxastrobin, aditívne fyziologické účinky zvyšujúce úrodu. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia biosyntézy ergosterolu, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný i do tých častí rastlín, ktoré postrekom neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa preventívnym i kuratívnym účinkom a dlhým reziduálnym pôsobením.

Thiophanate-methyl, účinná látka prípravku Topsin 500 SC je fungicíd so systémovou účinnosťou, ovplyvňujúci zhlukovani emikrotubulí počas mitózy. Prípravok má  kuratívnu a protektívnu účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami aj koreňmi. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách a ďalších plodinách. Doba pôsobenia 3-4 týždne.

Yamato je systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je kombináciou dvoch účinných látok. Tetraconazole patrí do chemickej skupiny triazolov (DMI fungicídy), ktoré pôsobia ako inhibítory demethylácie v biosyntézesterolu. Thiophanate-methyl zo skupiny benzimidazolov (MBC fungicídy) pôsobí na mitózu a bunkové delenie. Prípravok sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav porastu a výšku úrody.

Prípravok Proton obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Rovnaké účinné látky obsahuje aj prípravok Baghira a prípravok Jade.. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Boogie Xpro je kombinovaný fungicídny prípravok bixafen+prothioconazole+spiroxamine určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Maximálny počet použití za sezónu 1-2x podľa plodiny. Skyway Xpro obsahuje bixafen+prothioconazole+tebuconazole.

Delaro je fungicídny prípravok obsahujúci účinnú látku prothioconazole zo skupiny triazolinthionov a trifloxystrobin zo skupiny strobilurínov. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera.

Ing. Alena Škuciová

ÚKSÚP – OOR Topoľčany