Každý obyvateľ Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vyprodukoval v roku 2017 v priemere 346 kilogramov komunálneho odpadu, zhodnotilo sa ho viac ako 35 percent. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, v tom istom období v BBSK vzniklo takmer 783.000 ton priemyselného odpadu, čo je medziročný pokles o necelé percento. TASR o tom informovala Eva Hajová z odboru informatiky, registrov a informačných služieb ŠÚ SR v Banskej Bystrici s tým, že v rámci SR podiel odpadu predstavoval 7,7 %.


“Z celkového množstva odpadu v kraji sa 27,5 % zhodnotilo materiálovo, 0,8 % energeticky, 14,8 % spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 15,5 % iným spôsobom. Na skládkach skončilo 22,3 % odpadu. Nebezpečný odpad v roku 2017 v BBSK tvoril 4,2 %,” konštatovala Hajová.

Podľa nej najväčšie množstvo z nebezpečného odpadu tvorili odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti či odpady z tepelných procesov alebo z chemickej povrchovej úpravy kovov a iných materiálov.

“V obciach BBSK sa v roku 2017 vyprodukovalo viac ako 225.000 ton komunálneho a drobného stavebného odpadu. Ide o 10,5-percentný podiel zo všetkých obcí SR, pričom Banskobystrický kraj spolu s Trenčianskym vyprodukovali najmenej odpadu v rámci krajov,” uviedla Hajová.

Jeden obyvateľ BBSK vyprodukoval v prepočte 346 kilogramov odpadu za rok. Najmenej ŠÚ SR zaznamenal v Prešovskom a Košickom kraji, najviac v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Podľa Hajovej najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu v sledovanom období vyprodukovali v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Lučenec. Najnižší podiel evidujú v obciach okresov Banská Štiavnica a Poltár.

“Najvyššie percento zhodnocovania odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v jednotlivých okresoch mali v roku 2017 okresy Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Brezno a Zvolen. Najmenej sa odpad zhodnocoval v okresoch Poltár, Veľký Krtíš a Revúca,” dodala Hajová.

TASR      foto LM