O presune správy štátnych lesov v národných parkoch spod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pod správu národných parkov v rezorte Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je potrebné ešte diskutovať. Uviedol to v online diskusii pre portál euractiv.sk šéf MPRV SR Ján Mičovský (OĽANO).

Informoval, že “je potrebné určite o tejto otázke ešte rozprávať, pretože samotné národné parky sú integrálnou súčasťou hospodárenia v lesoch”. “Sme presvedčení, že je nevyhnutné sa na toto pozrieť pohľadom jednotnej správy. Rozdeľovať lesy tak, že chránené územia odsunieme a tie ostatné akoby sme považovali za územie, ktoré nie je hodné ochrany, považujem z princípu za nesprávne. My všetky lesy musíme vnímať cez ich ochrannú funkciu. To je jednoducho nevyhnutné,” podčiarkol.

“Ja som ponúkol skôr túto otázku zodpovedať iným spôsobom, oveľa progresívnejším, keď rozprávame o tom, ako by sme sa v budúcnosti dostali k jednotnej správe všetkých lesov pod MŽP. To považujem za dôležité, ale nie je jednoduché nastaviť tento proces,” zdôraznil.

“Rozdelenie chránených území oddelene od ostatných mi nie je v princípe blízke práve preto, že by sme povedali, toto sú lesy hodné ochrany, tak ich dajme pod MŽP a v tých ostatných lesoch si vy lesníci môžte takpovediac hospodársky robiť, čo potrebujete, pretože to sú lesy, ktoré ako keby nemali atribút ochrany lesov,” doplnil agrominister.

Podľa Mičovského sa všetky lesy musia v súčasnosti považovať za základný nástroj boja s klimatickou zmenou a za základný nástroj zabezpečovania stability krajiny. “To ich rozdeľovanie na chránené a nechránené lesy je prežité,” dodal Mičovský.

TASR, foto LM