Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo ešte v júli výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). O túto pozíciu prejavilo záujem sedem uchádzačov. Výberový pohovor sa uskutoční ešte v auguste a následne bude o návrhu na vymenovanie rozhodovať vláda. Informoval o tom odbor komunikácie agrorezortu.

Od uchádzačov sa podľa MPRV vyžadujú manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť analytického a strategického myslenia, samostatnosť v rozhodovaní, komunikatívnosť a znalosť legislatívy súvisiacej so SPF. Podmienkou účasti na výberovom pohovore bolo aj zaslanie návrhu koncepcie riadenia SPF.

V predpísanej lehote sa prihlásilo sedem uchádzačov, a to Marián Bulla, Milan Frandofer, Oľga Hamajová, Štefan Palatický, Jaroslav Piaček, Karol Rajnoha a Jana Štilichová. Na výberový pohovor, ktorý sa uskutoční 23. augusta na pôde MPRV, postúpili Karol Rajnoha a Jana Štilichová. “Po absolvovaní jednotlivých výberových pohovorov s uchádzačmi, ktorí splnili základné kritériá, výberová komisia odporučí ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložiť vláde návrh na vymenovanie najlepšieho uchádzača,” priblížil odbor komunikácie agrorezortu.

TASR