Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami schválený parlamentom v utorok (5.2.) má podľa potravinárov potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov. Podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) je tento zákon jeden z najdôležitejších predpisov regulujúcich dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Potravinári oceňujú najmä skrátenie splatnosti faktúr či možnosť podania anonymného podnetu na porušenie zákona, informovala PKS. 


“Za najdôležitejšie zmeny, ktoré nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami prináša, považuje PKS skrátenie splatnosti faktúr na maximálne 30 dní odo dňa dodania potraviny, platnosť akciovej ceny len na tovar predaný v predajnej akcii a možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona,” uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Nový zákon zavádza aj ďalšie novinky, akými sú napríklad tzv. generálna klauzula neprimeranej podmienky, doplnenie zoznamu neprimeraných podmienok, sprísnenie kontrolného mechanizmu či možnosť anonymného podania podnetu na porušenie zákona.

Potravinári vítajú aj ustanovenie, podľa ktorého by zastúpenie potravín vyrobených na Slovensku, alebo tovarov spadajúcich pod vyhlášku rezortu pôdohospodárstva o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov v tlačených letákoch, reklamných časopisoch a elektronickej komunikácii, nemalo klesnúť pod 50 percent.

“Neustále sa zvyšujúce negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami, ktoré je generované zvýšeným dovozom potravín zo zahraničia, je alarmujúce, a preto je potrebné prijať razantné kroky k podpore domáceho spracovateľského priemyslu,” uviedol Poturnay. V podpore domácej produkcie je však podľa neho treba pokračovať. “Jednou z priorít Potravinárskej komory Slovenska pre rok 2019 je schválenie úverového programu pre potravinársky priemysel na technologickú obnovu a inovácie,” dodal.

TASR