Novelou zákona o ochrane prírody, zásluhou ktorej získajú štátni ochranári právo zakázať akýkoľvek výrub v národných parkoch, by sa v stredu 29. mája mala zaoberať vláda. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR potom, čo zákon prešiel hospodárskou a sociálnou radou.

Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny predstavil šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) v októbri minulého roku. V rámci legislatívneho procesu bolo k návrhu vznesených 975 pripomienok, z toho 835 zásadných, vrátane jednej hromadnej, pod ktorú sa podpísalo vyše 30.000 ľudí.

Novela napríklad plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. Na zvyšnom území národných parkov by sa zas mohlo hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie lesov. V tejto súvislosti sa majú štátne pozemky v národných parkoch presunúť pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

Zmeny majú nastať aj v ochrane prírody mimo národných parkov. Novela zákona obmedzuje vykonávanie veľkoplošnej ťažby v chránených územiach a posilňuje právomoc štátnych orgánov ochrany prírody pri schvaľovaní programov starostlivosti o lesy tým, že sa bude vyžadovať ich súhlasné stanovisko.

Vláda by mala v stredu rokovať aj o ďalšom zákone z dielne envirorezortu, ktorý má od roku 2022 zaviesť zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Vstupné náklady na zavedenie systému by mali byť na úrovni 80 miliónov eur, suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách.

TASR            foto LM