Norná stena, ktorá pribudla na ústí rieky Hornád, má pomôcť riešiť problém s odpadom v Ružínskej priehrade. Pravidelne ho tam prostredníctvom vodných tokov riek Hornád a Hnilec z okolitých obydlí a osád končia stovky ton. Občianske združenie Ružínska priehrada každoročne hľadá riešenia, ako zabrániť znečisťovaniu vodnej nádrže, keďže pôvodné zábrany ho už nezvládajú.

“Za posledné dva roky sa bariéry pretrhli trikrát. V dôsledku toho sa odpadom a plastmi zaplavila už vyčistená priehrada. Na jar minulého roka sme preto zrealizovali najväčšiu brigádu na Slovensku. V dvoch etapách sme vyčistili dvakrát 12 kilometrov dlhý úsek pozdĺž dvoch brehov riek a vyzbierali 32 ton naplavenín. Pri tejto príležitosti sme si povedali, že to bolo naposledy a musíme začať riešiť príčinu,“ uviedol predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký.

Občianske združenie vypracovalo projekt Norné steny III. a rozdelilo ho do dvoch etáp. Prvú nornú stenu s dĺžkou 125 metrov v pondelok umiestnili na ústí rieky Hornád a druhá bude neskôr umiestnená na ústí riek Hornád a Hnilec. Podľa Kojeckého zámer odobril Slovenský vodohospodársky podnik povodia Bodrogu a Hornádu. Partnerom projektu je Nadácia 365.bank.

Osadená norná stena má zabrániť, aby sa odpad z obydlí dostal vodným tokom až do priehrady. Bariéra zachytí všetky plasty a naplaveniny, ktoré použijú a spracujú cirkulárnou metódou na konkrétne účely.
Vodná priehrada sa nachádza v okolitých prostrediach s piatym stupňom ochrany. Má objem 45,3 milióna kubických metrov a dĺžku 12 kilometrov.

TASR, foto tasr