Medializované vyhlásenia o tom, že Štátne lesy TANAP-u podali trestné oznámenie vo veci dvoch usmrtených medveďov, nie sú pravdivé. Ako správca lesného majetku vo vlastníctve štátu a užívateľ poľovného revíru TANAP sa s podnetom na prešetrenie postupu zásahového tímu pre medveďa hnedého, výsledkom ktorého bola smrť medvedice a jedného z jej štyroch mláďat, obrátili včera popoludní akurát na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Štátne lesy TANAP-u sú prekvapené vyjadreniami ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý hovorí o kriminalizácii členov zásahového tímu, ako aj slovami generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý včera vyhlásil, že zásah Štátnej ochrany prírody SR bol v súlade s právnymi predpismi, zrejme netušiac, že inšpekcia práve v to popoludnie dostala podnet od Štátnych lesov TANAP-u na jeho prešetrenie.

„Množstvo komentárov, dezinformácií a podprahových útokov, ktoré v uplynulých dňoch odzneli v médiách z viacerých úrovní reprezentantov ochrany prírody dokonca aj na tie subjekty, ktoré nemajú s týmto činom nič spoločné, v nás vyvoláva množstvo otázok a pochybností, či bolo naozaj všetko v poriadku. Je povážlivé, ak nás, ako správcu územia a užívateľa príslušného poľovného revíru, zásahový tím kontaktuje až vtedy, keď je po všetkom – a to aj napriek tomu, že akcia bola údajne vopred plánovaná a pripravená. Domnievame sa, že tento postup bol prinajmenšom neštandardný, ak nie nezákonný. Práve preto je mimoriadne dôležité celú záležitosť riadne prešetriť, aby sa situácia v budúcnosti nezopakovala,“ konštatuje Ján Marhefka, riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

Podľa oficiálneho vyhlásenia Štátnej ochrany prírody SR bol zásah vykonaný v zmysle § 65a ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je Štátna ochrana prírody SR oprávnená zabezpečovať plašenie, odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojím správaním mimo miest ich prirodzeného výskytu bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. K uspaniu a následnému usmrteniu medveďov však podľa zverejnených informácií nedošlo mimo areálu ich prirodzeného výskytu a ani za okolností, ktoré by nasvedčovali tomu, že šlo o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti obyvateľov.

„Na jednej strane vnímame potrebu mediálnej prezentácie ochrany prírody, najmä jej snahu zdôvodniť vynaloženie nemalých finančných prostriedkov na zriadenie zásahového tímu s členmi, ktorí „nemajú radosť“ z usmrcovania veľkých šeliem, no na druhej strane je táto situácia neklamným dôkazom toho, že racionálny a systematický manažment populácie medveďa hnedého založený na skutočne odborných základoch je minimálne v Tatrách už niekoľko desaťročí naozaj potrebný,“ dodáva riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.

Mgr. Martina Petránová,

koordinátor vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u