Strukoviny  vo všeobecnosti je možné považovať za veľmi dobré predplodiny. Obohacujú pôdu o biologicky viazaný dusík a vynášajú  z hlbších vrstiev pôdy svojim koreňovým systémom fosfor, draslík a vápnik do vrchných vrstiev ornice. Dobre zatieňujú povrch pôdy, čím potláčajú buriny a zlepšujú štruktúru pôdy. Ich pozberové zvyšky majú úzky pomer C : N, takže sa rýchlo rozkladajú. Široká druhová pestrosť strukovín umožňuje  pestovať ich vo všetkých výrobných oblastiach SR. Sami po sebe sú väčšinou znášanlivé (okrem sóje fazuľovej). Niektoré majú pomalý počiatočný vývin (šošovica), čím umožňujú vyšší výskyt burín.

Hrach siaty

Vysieva sa skoro na jar a na semeno sa zberá v júli až auguste. Po sebe je neznášanlivý, vyžaduje stredne ťažké, kvalitne obrábané pôdy. Veľmi dobrými predplodinami sú okopaniny a olejniny. Často býva zaraďovaný ako prerušovač obilných sledov. Po hrachu siatom obyčajne nasleduje ozimná obilnina, ktorá dokáže dobre využiť uvoľnený dusík a zabráni jeho stratám napr. vyplavovaním počas zimného obdobia.

Hrach siaty pravý kŕmny –  peluška

Pestuje sa na kŕmne účely väčšinou s podpornou obilninou (na semeno), alebo v miešankách (na zeleno). Je menej náročný na pôdu, má ozimné i jarné formy a vysieva sa v miešanke s ovsom siatym (na jar),  ražou siatou, alebo pšenicou letnou f. ozimná (na jeseň). Dobré predplodiny pre hrach siaty pravý kŕmny –  pelušku sú obilniny, ľan siaty – olejný a zemiaky.

Fazuľa obyčajná

Jedlá strukovina vhodná do teplých stanovíšť kukuričnej výrobnej oblasti SR. Vysieva sa v máji, pri častom pestovaní (menší odstup ako 2-3 roky) trpí viac chorobami. Veľmi dobrými predplodinami sú okopaniny, olejniny a zelenina. Podobne ako hrach siaty sa  väčšinou zaraďuje ako prerušovač obilných sledov.

Sója fazuľová

Sója fazuľová je veľmi náročná na teplotné podmienky a má dlhú vegetačnú dobu. Po sebe je znášanlivá, menej trpí chorobami. Veľmi dobrými predplodinami sú hnojené okopaniny, olejniny i kukurica siata na zrno.  Často sa zaraďuje po obilninách ako zlepšujúca plodina. Pozor, sója neznáša kyslú pôdnu reakciu! 

Šošovica jedlá

Šošovica má nízky vzrast a preto je často zaburiňovaná. Vyžaduje skôr ľahké pôdy s dostatkom vápnika. Pri pestovaní po sebe vyžaduje časový odstup 4-6 rokov. Veľmi dobrými predplodinami sú nezaburinené okopaniny, ktoré zanechávajú pôdu v „starej sile“. Môže  byť zaradená aj po nezaburinených obilninách.

Bôb obyčajný

Pestuje sa pre vysokú kŕmnu hodnotu (25% obsah  bielkovín). Má hrubú nepoliehajú byľ, pri pestovaní na zeleno je dobrou krycou plodinou pri zakladaní porastov viacročných krmovín. Je náročný na živiny. Dobrými predplodinami sú okopaniny, olejniny, alebo  kukurica siata na siláž.

Vika siata

Jarná krmovina, ktorá sa pestuje v miešankách s obilninami vo vyššie položených oblastiach, nakoľko je náročná na vlahu. Nie je  náročná na pôdu ani na predplodinu. Seje sa po obilninách a zanecháva odburinenú pôdu v dobrom štruktúrnom stave. Dobrými predplodinami pre ňu sú okopaniny.

Vlčí bôb (lupina)

Je málo náročný druh  strukovín vhodných na zelené hnojenie a biologickú melioráciu pôdy. Zaraďuje sa po obilninách a predstavuje pre  obilniny aj vhodnú  predplodinu.

Cícer baraní

Cícer baraní je najsuchovzdornejšia strukovina s nepoliehavou byľou vhodná do teplých a suchých oblastí. Je vhodný na zúrodňovanie piesočnatých pôd. Pestuje sa najčastejšie po obilninách.

Strukoviny môžeme označiť za potraviny bohaté na sacharidy a vlákninu. Strukoviny obsahujú aj minerálne látky a stopové prvky (zinok, meď, železo, vápnik, draslík, horčík, fosfor ) a vitamíny (predovšetkým vitamíny skupiny B).

Strukoviny sú významným zdrojom rastlinných bielkovín, ktoré sú pre výživu človeka dôležité hlavne z hľadiska svojho zloženia. Strukoviny by preto mali tvoriť významnú časť našej stravy.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil,

Externý spolupracovník redakcie, Nitra