Hodnota predplodiny v osevnom postupe je daná celým súborom faktorov, ktorými ovplyvňuje rast a vývoj následnej plodiny po nej pestovanej. Hlavným limitujúcim faktorom vyššieho zastúpenia obilnín v osevnom postupe sú choroby bázy stebla a koreňov. Tými sú viac napádané  ozimné formy pšenice a jačmeňa. 

Príčinou je aj dlhá vegetačná doba týchto plodín, počas ktorej sa pri niektorých faktoroch počasia môžu tieto choroby plne rozvinúť. Preto ak idú v slede dve obilniny po sebe má byť pšenica ozimná vždy v poradí na prvom mieste. Treba aj pripomenúť, že obilniny  vyžadujú dostatok prístupných živín, zanechávajú ťažšie rozložiteľné pozberové zvyšky, podporujú zaburinenosť pôdy, najmä „trávovitými“ burinami.

Pšenica jarná

Má podobné nároky na predplodinu ako pšenica ozimná. Z hľadiska časového môže nasledovať aj po neskoro zberaných okopaninách.         Veľmi dobrými predplodinami sú širokolisté plodiny (hrach siaty, repka olejka, zemiaky, kukurica siata). Stredne dobrými predplodinami sú ďatelinoviny, okopaniny, repa cukrová,  mak siaty, ľan siaty – olejný. Nevyhovujúcimi predplodinami sú iné hustosiate obilniny.

Raž  siata

Má mohutnejší koreňový systém ako pšenica, je vyššia a lepšie chráni pôdu, lebo za vhodných pestovateľských podmienok vytvára zapojený porast. Na predplodiny je menej náročná ako pšenica, rastie aj na ľahších pôdach a z obilnín je po sebe najtolerantnejšia. Veľmi dobrými predplodinami sú repka, strukoviny. Stredne vhodné predplodiny sú pšenica ozimná a ovos siaty.

Jačmeň jarný

Je plodina s krátkou vegetačnou dobou (95-120 dní) slabším a plytkým koreňovým systémom. Z toho vyplývajú jeho nároky na pohotové živiny a dostatok vlahy. Ak je určený na sladovnícke účely je potrebné sledovať výživu dusíkom a preto sú bôbovité plodiny menej vhodnými predplodinami. Je citlivý aj na kyslosť pôdy, hodnoty pH by nemali byť nižšie ako 6,0.  Veľmi dobrými predplodinami sú okopaniny,  neskoré zemiaky, kukurica siata a mak siaty. Stredne vhodnými predplodinami pre jačmeň jarný sú strukovinoobilné miešanky, raž siata,  ľan siaty – olejný prípadne pšenica ozimná. Nevhodnými predplodinami pre jačmeň jarný sú iné obilniny a ďatelinoviny.

Ovos siaty 

Je náročnejší na vlahu ako ostatné obilniny a preto sa pestuje vo vyššie položených lokalitách zemiakovej a krmovinovej výrobnej oblasti. Pomocou dobre vyvinutého koreňového systému si dokáže osvojiť živiny aj z menej prístupných foriem na kyslejších pôdach. Sám po sebe je neznášanlivý (háďatko ovsenné), ale na inú obilnú predplodinu je tolerantný s dobrým ozdravujúcim účinkom na pôdu. Veľmi dobré predplodiny  sú ďatelina lúčna, strukoviny, zemiaky, repa kŕmna, repka olejka a kukurica siata na siláž. Menej vhodné sú ľan siaty – olejný a iné ozimné obilniny.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

Externý spolupracovník redakcie, Nitra