Európska únia má podporiť transformáciu regiónu horná Nitra sumou viac ako 500 miliónov eur. Takmer polovicu z tejto sumy má pokryť Fond pre spravodlivú transformáciu a ďalšiu časť kohézne fondy.

“Fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý schválila Európska komisia v januári, prináša nové peniaze na transformáciu najviac postihnutých regiónov, teda uhoľných regiónov a tých, kde je ťažký priemysel. Je snahou tam mobilizovať 100 miliárd eur a pre Slovensko bude alokácia 162 miliónov eur. To by mali doplniť fondy z kohéznej politiky, celkovo tak hovoríme o asi 500 miliónoch eur,” priblížila v stredu na seminári k transformácii hornej Nitry Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Prvým krokom by malo byť podľa nej vypracovanie plánu na čerpanie týchto zdrojov, pričom horná Nitra má už svoju výhodu, lebo akčný plán transformácie, kde navrhla viacero projektových zámerov, vypracovala už minulý rok. “Do veľkej miery sa dá čerpať z toho, čo už existuje, a toto dáva hornú Nitru do lepšej východiskovej pozície v porovnaní s inými uhoľnými regiónmi Európy,” dodala.

Financie z Fondu spravodlivej transformácie môžu podnikatelia či samosprávy čerpať aj na svoje projekty, ktoré predložili ako indikatívne zámery v rámci akčného plánu transformácie. Z viac ako 200 predložených zámerov vybrala vlani v novembri pracovná skupina osem s vyššou pridanou hodnotou. Ich realizovateľnosť posúdi ešte JASPERS, teda partnerstvo medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou. “Nové programové obdobie aj Fond spravodlivej transformácie, ktorý dáva regiónu obrovskú nádej, môže riešiť väčšinu ostatných projektov. Projektové zámery však boli mnohokrát len zámermi a neboli schopné ísť do výziev,” ozrejmil Ladislav Šimko z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Projektové zámery budú podľa neho musieť opäť prejsť kvalitatívnou súťažou, v prípade projektov miest a obcí bude nutné pracovať na integrovanej územnej stratégii a túto do nich zapracovať. “Akčný plán sa do toho môže transformovať a projekty tak budú realizované,” dodal.

ÚPVII plánuje tento týždeň zverejniť i výzvu pre malých a stredných podnikateľov hornej Nitry s alokáciou približne desať miliónov eur. Výnimku na čerpanie fondov by mali dostať aj veľké podnikateľské subjekty, úpravou má prejsť i schéma štátnej pomoci.

TASR 12.02.2020

Foto TASR