Naplavený odpad z vodnej stavby Krpeľany a rieky Váh pod stavbou čistili v utorok pomocou techniky zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Generálny riaditeľ SVP Róbert Hok uviedol, že počas celého roka prečisťujú takzvanú stieraciu stenu vodnej stavby.

“V prvom rade, aby nedošlo k jej úplnému upchatiu, pretože za stieracou stenou je vodná elektráreň. V prípade, že dochádza k zachyteniu väčšieho množstva odpadu na stieracej stene, vytvára sa takzvaný rozdiel hladín. Možno 20 až 30 centimetrov pred a za stieracou stenou. Čo má za následok zníženie výroby elektrickej energie,” vysvetlil Hok.

Zdôraznil, že aj keď SVP nie je pôvodcom odpadu, podieľa sa na odstraňovaní naplavenín z vodných tokov do nádrží v rámci celého Slovenska. “Odpad väčšinou na všetkých vodných dielach umiestňujeme na miesto určené okresným úradom životného prostredia. Potom ho buď separujeme, alebo ho odoberajú firmy, ktoré sa zaoberajú likvidáciou odpadu. Za to musíme platiť, bohužiaľ, od 90 do 120 eur za tonu. Ročne nás to stojí od 300.000 eur do 500.000 eur,” povedal generálny riaditeľ SVP.

Hovorca vodohospodárov Marián Bocák pripomenul, že za odstránenie odpadu v okolí vodných tokov je zodpovedná samospráva, v katastri ktorej sa odpad nachádza. “Zo skúseností vieme, že obce často nemajú peniaze ani personálne kapacity na boj s odpadom. Preto sa snažíme byť súčinní. No najväčšiu mieru pomoci tu zohrávajú práve dobrovoľníci a všetci tí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie. Čo sa týka našej súčinnosti, je potrebné povedať, že máme obmedzené finančné, technické aj personálne kapacity,” dodal.

SVP podľa neho spravuje viac ako 55.000 kilometrov vodných tokov a 311 nádrží. “Máme pritom v teréne necelú tisícku zamestnancov. A stane sa, že niekedy má jeden zamestnanec na starosti aj viac ako 100-kilometrový úsek. A teda aj keby sme mali a chceli čistiť všetky vodné toky od odpadu, bolo by to nereálne. Zároveň by to bolo na úkor ostatných činností, ktoré nám vyplývajú zo zákonov,” uzavrel Bocák.

TASR, foto tasr