Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa v pondelok (27. 5.) začal v Bratislave a Banskej Bystrici, opäť prináša dokumentárne filmy, diskusie a vzdelávacie aktivity o ochrane životného prostredia a udržateľnom životnom štýle. Jednou z dôležitých tém, ktorá rezonuje nielen vo filmoch, ale aj v odborných diskusiách, je i ochrana ovzdušia.

“Tému ochrany ovzdušia, najmä vo vzťahu k ľudskému zdraviu, považuje ministerstvo životného prostredia za mimoriadne dôležitú pre celú spoločnosť. Som rád, že aj táto téma dostala priestor na tohtoročnom filmovom festivale,” uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla, ktorý otvoril festival v Banskej Bystrici. “Verím, že výstupy z tohto formátu využijeme aj v diskusiách počas Európskeho fóra pre čisté ovzdušie (Clean Air Forum). Túto prestížnu konferenciu o ovzduší organizuje spolu s Európskou komisiou naše ministerstvo od 27. do 28. novembra v Bratislave,” dodal.

Okrem viacerých festivalových dokumentárnych snímok bude ovzdušie tiež hlavnou témou odbornej diskusie Dychberúca Bratislava – právo na čistý vzduch (29. 5.). O aktuálnom stave a monitoringu ovzdušia v Bratislave a riešeniach na zlepšenie kvality vzduchu bude diskutovať zástupca ministerstva životného prostredia, bratislavského magistrátu, občianska aktivistka a architekt.

Znečistený vzduch je nazývaný aj tichým zabijakom a ročne je zodpovedný za približne 400.000 predčasných úmrtí v Európe. Medzi hlavných znečisťovateľov ovzdušia patrí priemysel, doprava, ale aj vykurovanie tuhým palivom. “Uvedené Európske fórum pre čisté ovzdušie združí odborníkov, tvorcov politík, výskumníkov i verejnosť s cieľom identifikovať hlavné výzvy, ako aj spôsoby riešenia a financovania tejto prierezovej problematiky,” informovala TASR Zuzana Onufer z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré podniklo viacero krokov na zlepšenie kvality ovzdušia. V roku 2017 presadilo novú legislatívu zavádzajúcu prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. “Významným spôsobom sa zároveň zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogových situáciách a umožnil sa aj vznik nízkoemisných zón v mestách a obciach. Z eurofondov ministerstvo podporuje výmenu starých kotlov vo verejných budovách za nové a od jesene začne podporovať aj výmenu vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn,” dodala.

Hlavný program MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2019 sa koná v Bratislave v priestoroch Pistoriho paláca a Kina Film Europe a Cinemax Banská Bystrica v Europa SC. Do 31. mája si diváci môžu pozrieť 66 dokumentárnych filmov z 30 krajín sveta a bohatý sprievodný program.

Vstup na filmové premietania a sprievodné diskusie je zadarmo. Program je dostupný na www.ekotopfilm.sk.

TASR