Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR za rok svojho fungovania zaevidovala 2500 podaní od ľudí v oblasti ohrozenia životného prostredia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z nich (148) sa týkalo odpadového hospodárstva – najmä nelegálnych skládok. Na tlačovej konferencii o tom informovala pracovníčka Zelenej linky Adriana Veselá.

Zelená linka riešila podnety týkajúce sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo ich rúbania počas hniezdenia vtákov. Pracovníci evidujú aj porušovania týkajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79 podnetov sa týkalo porušenia v oblasti ochrany vody a pôdy. Najmenej podnetov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany živočíchov a rastlín. “Z celkových 460 podnetov máme zaevidovaných ako vyriešených 314 podnetov,” poznamenala Veselá.

Pracovníci Zelenej linky podnety najviac smerovali na obce, potom na okresné úrady, štátnu ochranu prírody či Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Dvadsaťpäť podaní adresovali na políciu pre možnú environmentálnu trestnú činnosť. “Založenie Zelenej linky je aj prejavom otvoreného vládnutia a reflektuje hodnoty vyplývajúce jednak z Ústavy SR aj z Aarhuského dohovoru,” povedala Veselá.

Približuje, že na Zelenej linke pracuje 20 ľudí. Ide o doktorandov právnikov, chemikov a prírodovedcov. Linka spolupracuje s univerzitou a tretím sektorom. Štátny tajomník MŽP Juraj Smatana podotkol, že ľudia pracujúci na Zelenej linke nie sú zamestnancami envirorezortu. Súčasťou linky je aj mediálny tím, ktorý v prípade niektorých porušení chodí na výjazd a prípad zdokumentuje.

Zelená linka je k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h na telefónnom čísle či mailovej adrese. Prostredníctvom linky je možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, ktoré majú chrániť životné prostredie.

TASR, foto Land Media