Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začína legislatívny proces dvoch zákonov, ktoré majú zakázať dovoz a likvidáciu zahraničného rádioaktívneho odpadu na Slovensko. Pomocou nich sa má zvýšiť informovanosť o odpadoch a Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS). Na tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Bývalá vláda prijala zmenu zákona o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorou sa zvýšil podiel utajovaných skutočností. Pod túto zmenu patrí aj JAVYS, ktorá je podľa Budaja “v informačnom tieni”. Slovensko na to upozorňovala aj Európska komisia, pretože porušovalo Aarhuský dohovor. “Novinári ani občania nemali doteraz dostatok informácií o tom, či sa jadrová energia drží na takej úrovni, že sa tu Černobyľ nikdy nemôže stať,” skonštatoval Budaj.

Štátny tajomník MŽP Michal Kiča priblížil, že zákaz spaľovania zahraničného jadrového odpadu na Slovensku sa má vyriešiť dvoma zákonmi. A to zákonom o životnom prostredí, ktorý bude rámcovo upravovať zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu nevyprodukovaného na SR. Druhým zákonom je zákon o radiačnej ochrane, ktorý je v gescii ministerstva zdravotníctva. Po súhlase šéfa rezortu Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) bude zmenu zákona predkladať ministerstvo životného prostredia, hovorí Kiča. Podrobnejšie by sa mali upraviť technické postupy zabraňujúce spracovávaniu rádioaktívneho odpadu, ktorý nepochádza zo SR. Kiča predpokladá, že po medzirezortnom pripomienkovom konaní pôjdu zákony v priebehu niekoľkých mesiacov na rokovanie vlády.

Šéf envirorezortu chce vytvoriť pracovnú skupinu s ministerstvom hospodárstva, aby mohlo MŽP začať vstupovať do celej kontroly bezpečnosti jadrovej energetiky. Dôvodom je, že v súčasnosti na kontrolu bezpečnosti dozerá rezort hospodárstva. Budaj podotýka, že ten je zaangažovaný v hospodárskych výsledkoch a má celkom iné ciele ako ochranu životného prostredia alebo zdravia občanov. Chce, aby sa v rámci skupiny vyjasnilo, ako to bude s ukladaním jadrového odpadu, pretože úložisko v Jaslovských Bohuniciach je na 80 percent zaplnené.

Rezort hospodárstva má podľa Budaja hľadať nové úložisko pre jadrový odpad. “Ja som veľmi zvedavý, ako chce ministerstvo hospodárstva nájsť lokalitu, kde by občania súhlasili s tým, že na ich území bude trvalé úložisko jadrového odpadu. Dúfam, že sa to zvažuje zodpovedne,” poznamenal minister. Dodal, že MŽP ponúka všetky svoje kapacity na prieskum nového úložiska, pýta sa aj na náklady a hospodárnosť celého riešenia. S ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) si chce Budaj vyjasniť aj to, ako to bude so spúšťaním novej jadrovej elektrárne.

TASR